Družba Medis

Od ustanovitve leta 1989 je Medis odprl podjetja in predstavništva še v Avstriji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Litvi (od koder pokriva vse baltske države), Madžarskem, v Severni Makedoniji (od koder pokriva tudi Kosovo), na Slovaškem (od koder pokriva tudi Češko), v Srbiji (od koder pokriva tudi Črno goro), prisoten pa je tudi v Albaniji in na Portugalskem.

Partnerjem iz farmacevtske industrije Medis nudi celovito ponudbo trženjskih storitev, kot so tržne raziskave, strateško planiranje, registracije, nabava, promocija in prodaja ter skladiščenje in distribucija. V Medisu je skupaj s sodelavci v tujini trenutno zaposlenih več kot 350 ljudi, večina z visoko izobrazbo.

Smo ponosni ustanovni član Slovensko-nemške gospodarske zbornice, član Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija in Trgovinske zbornice Slovenije.

Vodstvena ekipa

Delavnost, odprtost, pozornost in poštenost do sebe in drugih so vrline, po katerih se ravnamo pri svojem delovanju in ki nam vsem skupaj prinašajo uspeh.

Tone Strnad

predsednik nadzornega sveta, ustanovitelj

Zdrave
vrednote

Vse pomembne cilje dosegamo kot odlični gospodarji in ob tem vedno upoštevamo vrednote podjetja:


 • Oblikujemo skupine zavzetih sodelavcev
 • Gojimo spoštljive odnose in sodelovalni timski duh.
 • V celoti se posvečamo delu in s strastjo dosegamo odlične rezultate.
 • Izjemno skrbimo za svoje stranke in jim zagotavljamo neprecenljive storitve.
 • Želimo se izboljševati in presegati pričakovanja.
 • Spoštujemo svoje partnerje.
 • Negujemo pozitiven odnos do narave ter poslovnega in lokalnega okolja.

Skladnost
poslovanja

Predani smo preglednemu poslovanju z našimi strankami in partnerji. Razumemo, da so strokovno znanje, profesionalnost ter še posebej brezkompromisno upoštevanje zakonov in etičnih načel vsakega našega partnerja predpogoj za uspeh.

Upoštevamo zakone EFPIA in MedTech Europe Codes ter tako sledimo etičnim smernicam za marketing in predpisovanje medicinskih izdelkov in etičnim smernicam glede sodelovanja z zdravstvenimi delavci.

Vse podružnice podjetja sledijo pravilniku o prepovedi podkupovanja in korupcije. Pravilnik je vključen v program izobraževanja zaposlenih, zato ga dobi celotno osebje, vključno z novimi zaposlenimi. Vodstvo nenehno zagotavlja, da je pravilnik zadovoljivo vključen v postopek poslovanja in da se upošteva.

Morebitna vprašanja ali pritožbe s področja skladnosti poslovanja lahko naslovite na e-naslov compliance(at)medis.com.

Politika
kakovosti

Kakovost je osnovna strateška usmeritev podjetja. 

Politika kakovosti pomeni zavezanost, da:

 • nenehno izboljšujemo in usklajujemo učinkovitost sistema vodenja kakovosti 
 • kakovostno izvajamo storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve odjemalca
 • z najvišjo stopnjo ustvarjalnosti in kakovosti skrbimo za nenehen napredek na vseh področjih svojega dela
 • izjemno skrbimo za svoje stranke in vselej skušamo preseči njihova pričakovanja
 • razvijamo partnersko sodelovanje z našimi dobavitelji in izvajalci storitev
 • delujemo v skladu z visokimi etičnimi standardi in si prizadevamo dajati zgled sodelavcem, partnerjem, strankam ter okolju, v katerem živimo in delamo

Preberite celotno politiko kakovosti
 

Vizitka
družbe

Naziv podjetja:Medis, d.o.o.
Daljši naziv:Medis, farmacevtska družba, d.o.o.
 Brnčičeva 1, Ljubljana
Sedež:Brnčičeva ulica 1
 1231 Ljubljana-Črnuče
 Slovenija
Telefon:+386 1 589 69 00
Kontakt:Pišite nam
Davčna št. družbe:SI50230484
Transakcijski račun:02922-0011272850 (NLB)
 05100-8010052296 (Abanka Vipa)
Šifra dejavnosti (SKD):5294401000
Osnovni kapital:1.013.603,74 EUR
Generalna direktorica:Martina Perharič
Sodišče vpisa:Okrožno sodišče Ljubljana
Vložna številka:1/2559

Kontakti po državah