Izšla je dopolnjena in pregledana izdaja Farmacevtskega terminološkega slovarja

prof. dr. Aleš Obreza, Fakulteta za farmacijo, dr. Marjeta Humar, Terminološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; mag. Matjaž Tuš, Slovensko farmacevtsko društvo, dr. Jelka Šmid Korbar, Fakulteta za farmacijo; mag. Tone Strnad, ustanovitelj podjetja Medis

Po osmih letih je farmacevtska stroka dobila nov, dopolnjen in pregledan terminološki slovar, ki ga je v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo pripravila Terminološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Nova izdaja Farmacevtskega terminološkega slovarja vsebuje 1035 novih gesel, 1160 pa je dopolnjenih oziroma popravljenih. Slovar predstavlja pomembno strokovno gradivo na področju farmacevtske znanosti.

Pri pripravi dopolnjenega in pregledanega slovarja je sodelovalo 23 avtorjev, s tremi glavnimi uredniki na čelu: dr. Marjeta Humar iz Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter prof. dr. Aleš Obreza in prof. dr. Jelka Šmid Korbar, oba s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

»Terminološki slovar predstavlja terminologijo stroke, je odraz njene razvitosti in skrbi strokovnjakov za slovensko terminologijo. Stroka se neprestano razvija in z razvojem stroke nastaja nova terminologija,« razloge za nastanek novega slovarja pojasnjuje Jelka Šmid - Korbar ter dodaja: »Čeprav je med obema izdajama minilo osem let, so se vmes pojavili novi termini. Recimo s področja industrijske farmacije, ki je predmet na Fakulteti za farmacijo, v novi izdaji slovarja pa jih obravnavamo v sklopu farmacevtske tehnologije«. Med nove kategorije slovarja sodi tudi področje farmakognozije. Med razloge za nastanek novega slovarja pa sodi tudi dejstvo, da je prva izdaja, natisnjena v 1200 izvodih, že pošla.

Slovar ima poleg opredelitev slovenskih terminov tudi tujejezične ustreznike. Poleg angleških tudi latinske, tako da strokovnjaki in študentje lahko dostopajo do slovenskega termina in definicije tudi prek angleškega ali latinskega termina. Uredniki poudarjajo, da je praksa strokovnjakov taka, da slovenski prevod neredko iščejo prek angleškega ali latinskega termina.

Slovar bo z nekajmesečnim zamikom na voljo tudi na Terminologišču Inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU ter s tem še bolj dostopen uporabnikom, med katerimi so tudi študentje farmacije. »Slovar je pri šolanju obvezen pripomoček študentov,« pravi prof. dr. Aleš Obreza in dodaja, da »študentje predstavljeno snov in naloge stalno usklajujejo z vsebino slovarja.«

»Ponosni smo, da lahko sodelujemo pri ustvarjanju publikacije, ki krepi pomen znanosti na naših tleh. Spoštljiv odnos do slovenskega jezika gojim vseh trideset let našega delovanja, verjamemo, da smo tako družba kot tudi podjetja dolžni skrbeti za ohranitev kulture, jo negovati in razvijati. Jezik oziroma izrazoslovje je nedvomno bistven del tega,«

Izid slovarja je tudi odličen primer sodelovanja znanstvene in izobraževalne institucije ter gospodarstva. Tako njegovo prvo kot tudi drugo, dopolnjeno in pregledano izdajo je podprlo podjetje Medis. »Ponosni smo, da lahko sodelujemo pri ustvarjanju publikacije, ki krepi pomen znanosti na naših tleh. Spoštljiv odnos do slovenskega jezika gojim vseh trideset let našega delovanja, verjamemo, da smo tako družba kot tudi podjetja dolžni skrbeti za ohranitev kulture, jo negovati in razvijati. Jezik oziroma izrazoslovje je nedvomno bistven del tega,« odločitev za finančno podporo slovarju pojasnjuje mag. Tone Strnad, predsednik nadzornega odbora podjetja Medis. »Strokovnjakom, ki so sodelovali pri izidu slovarja, izrekamo priznanje in zahvalo, da so pomembno prispevali k razvoju znanosti farmacevtske stroke.«

Farmacevtski terminološki slovar, ki je prvič izšel pri Založbi ZRC leta 2011, so v resnici začeli snovati že mnogo prej, in sicer leta 2004, sta povedala dva izmed urednikov, prof. dr. Aleš Obreza in prof. dr. Jelka Šmid - Korbar. Šest let prej, in sicer leta 1998, pa je nastal prevod t. i. Formularium Slovenicum, slovenskega dodatka k evropski farmakopeji. Tudi to je neke vrste terminološki slovar, sta še povedala urednika.