Ambulanta Pro Bono s sodobno opremo digitalno dostopnejša

Predaja donacije: Alenka Ugrin Vatovec, dr. Vida Drame Orožim in Tereza Novak

Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja Pro Bono v Ljubljani smo priskočili na pomoč in njihove prostore opremili s sodobno računalniško opremo.

Strokovna vodja ambulante Vida Drame Oražim, dr. med., spec. nevrologije in psihiatrije, je ob predaji donacije ocenila: »Zdaj, v času epidemije COVID-19, se nam je zataknilo, saj smo morali strategijo komunikacije s strokovnjaki in tudi z bolniki, kolikor se je le dalo, spremeniti iz fizičnega stika v digitalnega. Komunicirali smo po telefonu, prek kratkih sporočil in elektronske pošte ter ugotavljali, da smo z IT opremo podhranjeni. Zato se farmacevtski družbi Medis iskreno zahvaljujem, da so nas rešili iz te zagate.«

»Pomagamo po najboljših močeh. Dostopnost do zdravljenja in sodobne terapije je del poslanstva podjetja Medis. Z veseljem smo priskočili na pomoč bolnikom v ranljivi družbeni skupini,« je donacijo na pot pospremila dr. Martina Perharič, direktorica družbe Medis.

Ambulanta bo z donacijo računalnikov s pripadajočo opremo svojim uporabnikom dostopnejša, predvsem pa lažja. Z ambulanto trenutno sodeluje okoli 30 gostujočih zdravnikov prostovoljcev najrazličnejših specialnosti, univerzitetnih profesorjev, docentov, asistentov in priznanih specialistov.

Ustanovljena pred 18 leti predvsem za brezdomce, ki so bili zaradi neurejenega zdravstvenega zavarovanja prikrajšani za zdravstveno obravnavo, pa je ambulanta Pro Bono danes postala nepogrešljiva stalnica v Ljubljani. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, pojasnjuje: »Načrtovali smo, da se naš zdravstveni program zaključil v treh letih, ko bo zakonsko zagotovljeno osnovno zdravstveno zavarovanje tudi za njih, a so se v več kot desetletju neenakosti v družbi le še povečale.«

Poleg brezdomcev, izbrisanih, obrtnikov in podjetnikov v težavah, tujcev z začasnim prebivanjem in oseb brez dovoljenja za bivanje ambulanto obišče vse več prosilcev za mednarodno zaščito in prebežnikov. V zadnjih dveh mesecih pa so pomoč poiskali tudi posamezni tuji državljani, ki se zaradi pandemije COVID-19 niso mogli vrniti v svojo domovino.Pomemben del obravnave v ambulanti je tudi svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč, ki jo vodi Alenka Ugrin Vatovec. Prepričana je, da bo sedanja situacija število nezavarovanih oseb, bolnikov pri njih še povečala, podobno kot ob zadnji krizi, zato je vsaka pomoč več kot dobrodošla.