Razvoj
zaposlenih

Verjamemo, da so razvoj zaposlenih, ustrezno znanje in izobraževanje temelj učinkovitega vodenja. Takšno upravljanje s kadri spodbuja zavzetost in zadovoljstvo pri delu, kar omogoča višjo produktivnost. S stalnim razvojem ustreznih spretnosti in kompetenc lahko zaposleni presežejo ne samo svoje, temveč tudi cilje podjetja. 

V preteklem letu se je več kot 95 % zaposlenih udeležilo vsaj enega zunanjega izobraževanja, na letni ravni pa smo dosegli povprečje 50 ur izobraževanja na posameznega zaposlenega. Naše uvajanje novo zaposlenih in mentorski program omogočata lažji prehod in je prvi korak v življenjskem ciklu vsakega zaposlenega.

Povezava z našimi vrednotami in kulturo je dobra osnova, na kateri lahko gradimo z izobraževanji, individualnimi razvojnimi načrti in napredovanji – odvisno od vsakega zaposlenega. Skozi razvoj zaposlenih in načrtovanje nasledstev skrbimo za zdravo vodstveno strukturo.

Naši vodje so ambiciozni, usmerjeni v rezultate in ljudi ter prek rednih letnih razgovorov s svojimi zaposlenimi aktivno iščejo povratne informacije. Pomemben vir informacij so redne letne ankete (npr. anketi o zadovoljstvu in delovni zavzetosti ter obveščenosti), ki pomagajo ustvariti celostno sliko o delovanju oddelkov ter prispevajo k osebni in profesionalni rasti vseh zaposlenih.

Zdrave
vrednote

Transparentna komunikacija

Več kot 88 % zaposlenih bi svojim prijateljem ali znancem predlagalo, da bi njihova podjetja obveščala zaposlene na enak način, kot to počnemo mi. Pri tem zaposleni navajajo, da so vodje glavni vir informacij. Transparentnost krepimo tudi z rednimi sestanki, pogostimi objavami na intranetu in internimi novičniki.

V skladu s poslanstvom podjetja spodbujamo zdrav način življenja. Zaposlenim sofinanciramo karte za fitnes center, financiramo in še posebej nagradimo vsako udeležbo na amaterskih športnih tekmovanjih, ki se jih zaposleni množično udeležujejo.

Upravljanje idej in znanja v podjetju

Pomembne so vse zbrane ideje, tudi majhne, ki z ustrezno adaptacijo lahko postanejo velike, morda celo prelomne, zato je pomembno, da jih zapišemo in da jih vidi in komentira čim večje število sodelavcev. Vse zbrane ideje zato skrbno obravnavamo z našo lastno aplikacijo za zbiranje idej, najboljše pa enkrat letno tudi nagradimo.

Skrb za zdravje in dobro počutje

Verjamemo, da je zdravo življenje dobra popotnica za fizično in duševno zdravje. Spodbujamo pomembnost obeh in na letnih oddelčnih srečanjih poskrbimo, da znanje pridobimo tudi prek raznolikih zabavnih in rekreacijskih aktivnosti. Pomemben del našega uspeha je namreč tudi medsebojna povezanost.

Delo v Medisu je priložnost, izziv in nagrada. Tu rad delam, ker imam možnost sodelovanja na projektih izven svojih rednih zadolžitev z izjemnimi sodelavci. Medis je dober delodajalec, ker spodbuja tako profesionalni kot osebni razvoj.

Anže Jezerc

vodja blagovne znamke