Ljudje in zaposlitev

PRI NAS OSEBNO ŠTEJE

Zavedamo se, da zaposleni predstavljajo glavno vrednost podjetja. Spodbujamo medsebojno spoštovanje in raznolikost, skozi katera gradimo odlične odnose, na kar smo še posebej ponosni.

Veliko nam pomenijo zavzeti, predani in inovativni posamezniki, ki znajo poiskati rešitve, ki presegajo obstoječe.

Razvoj zaposlenih

Zdrave
vrednote

Vse pomembne cilje dosegamo kot odlični gospodarji in ob tem vedno upoštevamo vrednote podjetja:


  • Oblikujemo skupine zavzetih sodelavcev
  • Gojimo spoštljive odnose in sodelovalni timski duh.
  • V celoti se posvečamo delu in s strastjo dosegamo odlične rezultate.
  • Izjemno skrbimo za svoje stranke in jim zagotavljamo neprecenljive storitve.
  • Želimo se izboljševati in presegati pričakovanja.
  • Spoštujemo svoje partnerje.
  • Negujemo pozitiven odnos do narave ter poslovnega in lokalnega okolja.

Kako
zaposlujemo

V Medisu je več kot 350 zaposlenih, od teh več kot 200 z visoko izobrazbo, predvsem s področja naravoslovnih znanosti, kot so farmacija, kemija, biologija, pa tudi družboslovnih, kot so ekonomija, psihologija, komunikologija in informacijska tehnologija. Večina zaposlenih dela v marketingu in prodaji.

Veseli smo, da lahko delamo v večkulturnem okolju, kjer so vsi enakopravni in imajo vsi možnost izstopati, ko je treba. Ponosni smo, da je naša vodstvena ekipa raznolika po starosti, spolu in narodnosti. Promoviramo strpnost in se učimo iz razlik. 

Trdno verjamemo, da bomo nadaljevali svojo močno in zdravo rast, ki sloni na odličnih temeljih: talentih, vodjah, vztrajnosti in močni volji, na vestnih in bistrih ekipah, znanju in odprtih srcih.

Vsak zaposleni ima pri tem svojo vlogo in odgovornosti, ki temeljijo na temeljitem mapiranju potreb in učinkoviti organizacijski strukturi. Velik poudarek namenjamo tudi izobraževanju in usmerjanju naše vodstvene ekipe ter kadrovski strategiji.

Več o tem

Delamo stvari, ki nas veselijo in v katere verjamemo, zato jih opravljamo z navdušenjem in strastjo. Zavedamo se, da je naše delo izredno pomembno, v regijo prinašamo inovativne pristope v zdravljenju, bolnikom vračamo upanje, skrbimo za bolj kakovostno življenje ljudi, na kar smo ponosni.

Martina Perharič

direktorica družbe

Razvoj zaposlenih

Res nam je mar. Skrbimo za zaposlene, njihovo počutje in izboljšujemo delovno okolje, da bi spodbudili pretok idej. To se zdi enostavno zapisati, a je za tem skritega veliko dela. Ankete vsako leto znova potrjujejo visoko zadovoljstvo zaposlenih, kar nas navdihuje, da delamo še bolj zavzeto.

Medsebojna skrb se nam vrača s pripadnostjo in delovno vnemo, ki jo lahko pretvorimo tudi v številke: zadovoljstvo z delom zaposleni ocenjujejo z visoko oceno 5,9 od 7 (z več kot 80 % udeležbo v anketi). Med najvišje ocenjenimi področji dela so narava dela, medsebojni odnosi in odnos neposredno nadrejenih do zaposlenih.

Poleg rednih letnih razgovorov z neposredno nadrejenimi ima vsak zaposleni tudi pogovor s kadrovsko službo, kjer se pogovorijo o raznolikih temah, ki bi jih zaposleni želeli izpostaviti. Na ta način spodbujamo odprto in transparentno komunikacijo.

Zavedamo se, da so zaposleni ključni za naš uspeh, zato si prizadevamo za odlično delovno okolje – tudi takrat, ko ne delamo. Organiziramo številne družabne dogodke in praznujemo uspehe

Več o tem

Pridružite
se nam

Preverite prosta delovna mesta in se prijavite na razpis.


Odprta delovna mesta