Kako
zaposlujemo

Pri selekcijskem postopku smo zelo skrbni, saj vedno poiščemo najprimernejšega kandidata za delovno mesto in za ekipo, ki se ji bo pridružil. Ob razgovoru včasih najdemo celo neko novo področje, ki je za kandidata bolj zanimivo in mu je bolj pisano na kožo, zato pri kadrovanju vedno ostajamo tudi fleksibilni.

Od novih sodelavcev pričakujemo, da so pri doseganju ciljev ravno tako zagnani, kot smo tudi sami. Iščemo tiste, ki so drugačni, pa tudi vztrajne, ciljno naravnane in ambiciozne ljudi, ki so željni pridobivanja novih znanj in so pripravljeni v to tudi nekaj vložiti.

Koga
zaposlujemo

Produktni vodje

Produktni vodje (vodje blagovnih znamk in specialisti terapevtskega področja) so zadolženi za iskanje novih inovativnih izdelkov in njihovo uvajanje na trg. Marsikdaj imajo priložnost širši javnosti predstaviti povsem nova zdravila, ki jih trg še ne pozna, zato je njihovo delo zelo zanimivo, raznoliko in hkrati strokovno zahtevno. Najprej poskrbijo za lastno spoznavanje zdravila, ugotovijo, kako in kje ga bo uporabljal zdravnik in kaj je najbolje za bolnika. Vse to znanje prek strokovnih sodelavcev prenašajo zdravstvenemu osebju, širšo javnost pa informirajo predvsem z oglaševanjem ter organizacijo dogodkov, kongresov in delavnic.

Strokovni sodelavci

Strokovni svetovalci in komercialni sodelavci na terenu se srečujejo z zdravniki, farmacevti in drugim zdravstvenim osebjem in jim predstavljajo Medisove izdelke ter njihove prednosti za bolnike. Tudi to delo je strokovno zahtevno, saj morajo izdelke zelo dobro poznati, hkrati pa imajo priložnost vsak dan srečati zanimive strokovnjake z različnih področij, kar njihovemu vsakdanjiku doda dinamiko in priložnost, da se tudi sami naučijo nekaj novega.

Regulativa in farmakovigilanca

Strokovnjaki, predvsem s farmacevtsko izobrazbo, ki se bolj kot na terenu vidijo pri delu v pisarni, hkrati pa so tudi izredno natančni, so nepogrešljivi člen farmacevstkega podjetja. Tu pripravljajo in pregledujejo dokumentacijo, ki je potrebna za registracijo zdravil in medicinskih pripomočkov, spremljajo klinične raziskave in zapisujejo neželene učinke zdravil.

Veletrgovina

V sektorju poskrbijo, da vse v zvezi z dobavo, nabavo, skladiščenjem in transportom Medisovih izdelkov teče tako, kot mora. Zaposleni z izobrazbo ekonomske in komercialne smeri se zaposlujejo na mestih prodajnih, nabavnih in izvoznih referentov. Kot ekipa morajo delovati usklajeno tudi z vsemi produktnimi vodji in sodelavci v regulativi, da lahko učinkovito obvladujejo zaloge ter da poskrbijo za primeren način transporta in skladiščenja občutljivejših zdravil.

Tržno komuniciranje

V službi Tržno komuniciranje nastajajo Medisovi promocijski materiali (oglasi, prospekti, letaki, spletne strani, aplikacije …). Sodelavci z različno izobrazbo, od grafičnih oblikovalcev do komunikologov, lahko dajo duška svoji ustvarjalnosti in organizacijski žilici. Služba skrbi tudi za izvedbo dogodkov, kot so lansiranja novih izdelkov, pikniki, novoletne zabave za zaposlene in stranke ter za redakcijo in postavitev internega časopisa Prelet.

Informatika

V službi Informacijska tehnologija je zaposlena skupina strokovnjakov z računalniškega področja. Skrbijo za Medisov poslovno-informacijski sistem ter vso računalniško in tehnično opremo podjetja. Pomemben segment njihovega dela je načrtovanje razvoja informacijskih sistemov oziroma iskanje programskih rešitev, ki bodo lahko sledile tempu dela in potrebam po pregledu podatkov.

Finance in računovodstvo

Finančno-računovodski sektor skrbi za finančno poslovanje. Na tipičnem delovnem mestu, kot so računovodja, knjigovodja, sodelavec v plačilnem prometu, planer-analitik in druga, so v glavnem sodelavci z ekonomsko izobrazbo, pa tudi drugih profilov.

Kadrovska služba

Oddelek za človeške vire skrbi za ljudi in njihov razvoj. Z vodstvom sodelujejo pri ustvarjanju kulture, ki spodbuja odličnost in inovativnost ter prepoznavanje talentov. So prva kontaktna točka za kandidate za zaposlitev. Ponujajo tudi podporo na področju izobraževanja, individualnega poklicnega razvoja, ustvarjanja pozitivnega vzdušja v podjetju in različnih drugih administrativnih dejavnosti.

Za Medis ni pomembno le kaj delamo, temveč tudi, kako. Zavedamo se, da soočanje s kompleksnimi zdravstvenimi izzivi zahteva celovit in odgovoren pristop. Naprej me žene zadovoljstvo naših strank, ko opravimo delo nad pričakovanji.

Marcela Ajdišek

strokovna sodelavka