Proizvodi

Lekovi koji se izdaju na recept

Sa više od 100 različitih inovativnih lekova u više od 400 farmaceutskih oblika u regiji pokrivamo većinu terapijskih područja: neurologiju, bol, zavisnost, reumatologiju, dijabetologiju, endokrinologiju, gastroenterologiju, kardiologiju, pulmologiju, onkologiju, oftalmologiju, pedijatriju, ginekologiju, stomatologiju i dr.

Proizvodi koji se izdaju bez recepta

Na policama apoteka naći ćete naše prepoznatljive lekove koji se izdaju bez recepta, odlične dodatke ishrani, adaptirana mleka za odojčad čiji je kvalitet prepoznat i od roditelja i od strane zdravstvenih radnika, kao i vrhunska medicinska sredstva.

Bolnički prozvodi i dijagnostika

Bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama omogućavamo snabdevanje proizvodima iz segmenta bolničkih lekova, medicinskih uređaja, pribora i opreme, kao i dijagnostike koji zdravstvenim radnicima obezbeđuju jednostavniju i bezbedniju upotrebu, a time i veću profesionalnost, što za pacijenta znači efikasnije lečenje.

Estetska medicina

Naš program dopunjavaju proizvodi iz područja estetske medicine.

Brinemo se za to da naše proizvode prepoznaju i upotrebljavaju svi kojima su ti proizvodi potrebni. To postižemo odgovarajućim edukacijama stručne i opšte javnosti u skladu sa etičkim normama i smernicama proizvođača.

Sajtovi brendova