Želimo vam pobedničku 2022. godinu


U Novoj godini vam želimo bezbroj pobedničkih trenutaka!


Kompoziciju Oda pobednicima je u novembru 2021. napisao kompozitor Drago Ivanuša u čast svim lekarima i farmaceutima koji učestvuju na međunarodnom konkursu International Medis Awards.