Rekordno zadovoljstvo u Medisu

Ukupno je odgovorilo 273 zaposlenih, a udeo odgovora u odnosu na prošlu godinu proporcionalno raste zbog većeg broja zaposlenih. Analizirali smo nešto više od 30.000 odgovora, a svi podaci su pažljivo obrađeni i uključeni u individualne izveštaje za direktore. Brojevi u zagradama prikazuju paralelne podatke za 2019. godinu. Pored ukupne ocene i pojedini odgovori takođe pokazuju visoko zadovoljstvo na poslu; naime udeo odgovora ocenjenih sa 5, 6 i 7 je iznosio 77%.

Čime su medisovci najzadovoljniji?

Generalno gledano, najveće je zadovoljstvo u odnosima sa kolegama unutar sektora, radnom okolinom/radnim uslovima i pogodnostima. Upravo na tim područjima i kod organizovanosti preduzeća primećuje se najviše povećanje zadovoljstva u poređenju sa prethodnom godinom. To pokazuje da su odnosi vrlo važan aspekt zadovoljstva poslom kod nas, a takođe nam je važna okolina u kojoj radimo, kao i organizovanost i fleksibilnost.

Sa druge strane, zadovoljstvo se u odnosu na godinu dana ranije najviše smanjilo kod mogućnosti edukacije. Generalno gledano, najniže je zadovoljstvo, kao i ranije, mogućnostima napredovanja i organizovanošću preduzeća. Na vrhu lestvice zadovoljstva ove godine se nalaze kolege iz Austrije i Bugarske.

Ponovo smo podigli letvicu, naime u 2020. godini već je devet područja ocenjeno prosečnom ocenom 6 ili više!

Područja zadovoljstva poslom

2020.

2019.

Odnosi sa kolegama unutar preduzeća

6,40

6,17

Radna okolina (radni uslovi)

6,32

6,15

Pogodnosti (godišnji odmor, radno vreme i sl.)

6,26

6,09

Odnos neposredno nadređene osobe prema meni

6,22

6,08

Vrsta posla koji obavljam

6,17

6,05

Stepen nezavisnosti u izvršavanju posla

6,15

6,03

Odnos direktora sektora prema meni

6,09

6,02

Stepen moje odgovornosti na poslu

6,05

6,01

Osećaj sopstvene uspješnosti na poslu

6,04

5,98

Odnosi sa kolegama sa kojima sarađujem u drugim sektorima preduzeća

5,99

5,96

Vođenje

5,94

5,91

Mogućnost obrazovanja

5,85

5,84

Status koji imam u preduzeću

5,85

5,76

Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja

5,84

5,76

Priznanja i pohvale za dostignuća

5,78

5,60

Organizovanost preduzeća

5,53

5,33

Mogućnost napredovanja

5,43

5,33

Prosek

6,00

5,88

Angažovanost zaposlenih

Na području psihologije rada i organizacije u poslednje vreme javlja se trend sve češćeg proučavanja radnog angažmana u preduzećima. Samo zadovoljstvo zaposlenih naime nije sve, važno je da zaposleni budu i angažovani. Kroz takve aktivnosti preduzeće i zaposleni zajednički kreiraju priču o uspehu: preduzeće dobro posluje, a zaposleni doživljavaju posao kao nešto što ih ispunjava.   

Angažovanost zaposlenih možemo definisati kao visok stepen energije, predanost poslu, entuzijazma tokom rada i uključenosti u radne aktivnosti. Zaposleni koji je predan poslu produktivniji je, oseća pripadnost preduzeću, manje je pod stresom i zadovoljniji je ličnim životom. Posao mu ne predstavlja teret, nego nove izazove.

Ove godine smo drugi put merili angažovanost zaposlenih u Medisu i pritom primenili Gallupov upitnik. Prosečna ocena angažovanosti zaposlenih za grupaciju Medis iznosi 5,69 bodova (na skali od 1 do 7).

Četvoro od petoro zaposlenih preporučilo bi Medis kao dobrog poslodavca

Budući da se dobar glas o preduzeću daleko čuje, zanimalo nas je koliko zaposlenih bi preporučilo Medis drugima. U tu svrhu ove godine prvi put smo izračunali indeks NPS (Net Promoter Score). Rezultat je vrednost od –100 do +100, a indeks iznad +50 smatra se odličnim rezultatom. Zbog toga možemo da budemo ponosni, jer Medisov indeks NPS iznosi odličnih +79! To znači da bi velika većina zaposlenih vrlo rado preporučila preduzeće Medis drugima.

Naš recept za zdrave odnose na radnom mestu: pronađite sitne gestove kojima možete ulepšati dan sebi i drugima te doprineti kreativnosti i dobrom raspoloženju svih u preduzeću. Istovremeno pokušajte iskreno da izrazite svoje mišljenje i ideje jer komunikacija otvara vrata i izuzetno je važna za dalji razvoj i dobru radnu okolinu.

Iako smo nakon 15 godina merenja ostvarili rekordan rezultat zadovoljstva na poslu, ipak moramo da razmislimo kako dalje. Važno je da se međusobno slušamo, budemo agilni i da pokušamo zadržati eventualne nove prakse koje su se pokazale efikasnim – to se ove godine odrazilo u visokom zadovoljstvu zaposlenih fleksibilnošću radne okoline.

Ne smemo međutim da zaboravimo dobre odnose jer oni ostaju važan temelj naše kulture. Zato bi trebalo da svako od nas, koliko je to u njegovoj moći, da doprinese kreiranju radne okoline, odnosa i kulture koje želi.

Sorodne vesti