Raspisujemo 9. konkurs International Medis Awards

Međunarodna stručna komisija konkursa International Medis Awards for Medical Research već deveti put nagradiće najbolja naučno-istraživačka dostignuća u medicini i farmaciji u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. 

U 2022. godini opet pozivamo na učestvovanje na konkursu sve lekare i farmaceute sa područja: 

 • farmacije
 • gastroenterologije
 • ginekologije
 • intenzivne medicine i anesteziologije
 • neurologije
 • oftalmologije
 • pedijatrije
 • pulmologije i alergologije
 • reumatologije


Uslovi prijave

Faktor uticaja: na konkursu možete učestvovati svojim naučno-istraživačkim radovima koje ste predstavili člankom objavljenim u međunarodnoj naučnoj publikaciji sa faktorom uticaja (Impact Factor) iznad 1,500.
Vremenski okvir: istraživački rad mora biti objavljen u periodu od 1. septembra 2021. do 31. oktobra 2022.
Države: mogu učestvovati istraživači iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije.
 

Međunarodna stručna komisija

Prijavljene naučno-istraživačke radove ocenjuje nezavisna međunarodna stručna komisija koja odabire nominirane stručnjake, finaliste i pobednike za pojedino područje. U mandatnom periodu 2021–2024. komisiju vodi prof. dr sc. Borut Štrukelj, mr ph., sa Katedre za farmaceutsku biologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.
Komisija će odabrati po dva finalista i po jednog pobednika sa svakog raspisanog istraživačkog područja.


Nagrada

Pobednici konkursa će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji. 
 
Pobednici konkursa će dobiti:

 • bronzanu skulpturu Budućnost (Future) 
 • finansijski podsticaj za dalji istraživački rad u iznosu od 2.500 evra (bruto)

Finalisti konkursa će dobiti:

 • priznanje International Medis Awards 
 • finansijski podsticaj za dalji istraživački rad u iznosu od 500 evra (bruto)
   

Rok za prijavu: 3. novembar 2022.

Prijavu napišite na engleskom jeziku i popunite formular na www.medis-awards.com, gde takođe možete naći detaljnije informacije o uslovima učestvovanja na konkursu
 

Sorodne vesti