Napokon zajedno! Medis je prešao na globalni domen medis.com

Tokom poslednje godine smo svi doživeli dosta značajnih promena. Možda nisu sve bile prijatne, ali smo zbog njih postali prilagodljiviji, odlučniji i sa više razumevanja.

Naša kompanija Medis se takođe menja i razvija pa smo u aprilu 2021. prešli na korišćenje globalnog domena medis.com pod kojim smo udružili sva naša preduzeća ćerke iz 15 zemalja. Promena se odnosi i na naše e-adrese. U aprilu 2021. svi zaposleni u farmaceutskoj kompaniji Medis su prešli sa dosadašnjih e-mailova na zajednički, globalni domen @medis.com.

U prelaznom periodu do kraja 2021. postojeći e-mailovi će i dalje nesmetano funkcionisati, a važe i u svim zvaničnim dokumentima. Zbog toga ne očekujemo nikakve probleme u komunikaciji.