Kako
zapošljavamo

U postupku selekcije smo vrlo pažljivi jer uvek tražimo najadekvatnijeg kandidata za radno mesto i za tim kome će se pridružiti. Tokom razgovora ponekad čak nađemo neko novo područje koje je za kandidata zanimljivije i kao stvoreno za njega pa zato kod odabira kadrova uvek ostajemo fleksibilni.

Od novih zaposlenih očekujemo da pri ostvarivanju ciljeva budu isto tako puni entuzijazma kao što smo i mi. Tražimo drugačije, uporne, ciljno usmerene i ambiciozne ljude koji su željni sticanja novog znanja i koji su spremni na zalaganje u radu.

Koga
zapošljavamo

Produkt menadžeri

Produkt menadžeri (menadžeri brenda i specijalisti terapijskog područja) zaduženi su za traženje novih inovativnih proizvoda i za njihovo lansiranje na tržište. Često imaju priliku da predstave široj javnosti sasvim nove proizvode koje tržište još ne poznaje pa je zato njihov posao veoma zanimljiv, raznolik i ujedno zahtevan. Najpre moraju dobro da upoznaju proizvode, da ustanove kako i gde će ih lekar upotrebljavati i šta je najbolje za pacijenta. Svo to znanje preko stručnih saradnika prenose zdravstvenim radnicima, a širu stručnu javnost informišu putem oglašavanja, organizacije događaja, kongresa i radionica.

Stručni saradnici

Stručni saradnici i komercijalni saradnici na terenu se susreću uglavnom sa lekarima i drugim zdravstvenim radnicima, kojima predstavljaju Medisove proizvode i prednosti tih proizvoda za pacijente. Taj posao je zahtevan, jer stručni saradnici moraju veoma dobro da poznaju lekove i druge proizvode, a istovremeno svaki dan imaju priliku da se susretnu sa stručnjacima sa različitih područja, što njihovoj svakodnevici pridodaje dinamiku, a njima nudi priliku da nauče nešto novo.

Regulativa i farmakovigilanca

Stručnjaci, pre svega sa farmaceutskim obrazovanjem, izuzetno su precizni i neophodni u službi Regulativa, čija se delatnost pretežno obavlja u kancelariji. Tu pripremaju i pregledaju dokumentaciju potrebnu za registraciju lekova i medicinskih sredstava, prate klinička ispitivanja i pojavu neželjenih reakcija na lekove.

Veleprodaja

Ovaj sektor se stara da sve što se tiče isporuke, nabavke, skladištenja i transporta Medisovih proizvoda teče kako treba. Zaposleni sa ekonomskim i komercijalnim obrazovanjem rade kao referenti prodaje, nabavke i izvoza . Kao tim moraju da rade usklađeno sa svim menadžerima i zaposlenima u regulativi kako bi mogli efikasno da upravljaju zalihama i da obezbede odgovarajući način transporta i skladištenja lekova.

Tržišno komuniciranje

U službi Tržišno komuniciranje nastaju Medisovi promotivni materijali (oglasi, prospekti, lifleti, internet strane, aplikacije…). Zaposleni sa različitim obrazovanjem, od grafičkih dizajnera do komunikologa, imaju mogućnost da izraze svoju kreativnost i pokažu organizacione sposobnosti. Služba Tržišno komuniciranje brine se za organizaciju događaja (kao što su lansiranja novih proizvoda, piknici, novogodišnje zabave za zaposlene i stranke), kao i za redakciju i dizajn internog časopisa Preleta.

IT

U službi Informaciona tehnologija zaposlena je grupa stručnjaka iz kompjuterskog područja. Brinu se za Medisov poslovno-informacioni sistem, kao i za svu kompjutersku i tehničku opremu preduzeća. Bitan segment njihovog rada je planiranje razvoja informacionih sistema, odnosno traženje programskih rešenja koja će pratiti tempo rada i potrebe za pregledom podataka.

Finansije i računovodstvo

Sektor Finansija i računovodstva brine se za finansijsko poslovanje. Na tipičnim radnim mestima kao što su računovođa, knjigovođa, referent za platni promet, planer analitičar i druga rade uglavnom osobe sa ekonomskim obrazovanjem, ali i drugih profila.

Kadrovska služba

Odeljenje za ljudske resurse se brine za zaposlene i njihov razvoj. Sa rukovodstvom preduzeća sarađuju u formiranju kulture koja podstiče izvrsnost i inovativnost, kao i prepoznavanje talenata. To je prva kontaktna tačka za kandidate za posao. Takođe pružaju podršku zaposlenima u vezi sa stručnim usavršavanjem, individualnim profesionalnim razvojem, stvaranjem pozitivne atmosfere u preduzeću i različitim drugim administrativnim delatnostima.

U Medisu mi se najviše dopada inspiracija i podrška da postanem najbolja verzija sebe u svom poslu.

Ljubica Milovanović

Stručni saradnik za registracije i farmakovigilancu