Производи

Лекови на рецепт

Со повеќе од 100 различни иновативни лекови во повеќе од 400 фармацевтски облици покриваме повеќе области: неврологија, болка, зависност, ревматологија, дијабетологија, ендокринологија, гастроентерологија, кардиологија, пулмологија, онкологија, офталмологија, педијатрија, гинекологија, стоматологија и др.

Производи без рецепт

На полиците од аптеките ќе ги најдете нашите афирмирани лекови без рецепт, одличните додатоци во исхрана, адаптирани млека за доенчиња кои што се ценети од страна на родителите и стручњаците, како и врвните медицински средства. 

Болнички производи и дијагностика

На болниците и другите здравствени установи им овозможуваме снабдување со производи од сегментот на болнички лекови, медицински уреди, прибор и опрема, како и дијагностика која на здравствената особа и овозможуваат едноставно и безбедно управување, но и поголема стручност што за пациентите значи подобро лекување.

Eстетска медицина

Нашиот програм го дополнуваат и производите од областа на естетска медицина.

Се грижиме за тоа да нашите производи се препознаени и употребни кај си те кај кои им се потребни. Тоа го постигнуваме преку едуцирање и известување на јавноста во согласност со етичките норми и насоките на производителот. 

Нашите веб-страници