Ви посакуваме победничка 2022 година


Ви посакуваме многу победнички моменти во 2022!


Композицијата Ода за победниците, во Ноември 2021 година, ја напиша композиторот Драго Ивануша, во чест на сите лекари и фармацевти, кои учествуваа на меѓународниот конкурс International Medis Awards.