Болест со илјада лица – Светски ден на МС

Во последните години во лекувањето на Мултиплекс склероза е постигнат голем напредок. Благодарејќи на науката, пациентите имаат подобар квалитет на живот и ги остваруваат своите соништа.

Со Доц. Др. Иван Барбов од Северна Македонија, Проф. Др. Енро Мехмедика Шулич од Босна и Херцеговина, Др. Лилјана Радуловиќ од Црна Гора и Проф. Др. Јелена Друовиќ од Србија, разговаравме за предизвиците со COVID-19 и споделија заедничка обврска во зајакнувањето на врската помеѓу пациентите со МС и здравствените работници за дополнително подобрување на можностите на лекувањето.