No news available.

Меѓународен конкурс
Medis awards
За исклучитени клинички достигнувања

Преку наградата Medis Awards ги пронаоѓаме и оддаваме признание за извонредни клинички достигнувања на лекари и фармацевти во средна и југоисточна Европа. Нивниот труд значајно допринесува за развој на дијагностика и лекување при што придонесуваат за бројни предности за пациентите и поради тоа заслужуваат препознатливост и признание.

Посетете ја интернет страницата