Во Медис ми се допаѓа што раководителот го насочува секој поединец по пат на кој ќе биде најуспешен и кој најмногу го радува. Сакам да работам во Медис поради што ми овозможува стручно усовршување , личен и деловен раст и имам многу слобода при одлучување.

Марјета Удович

раководител на увоз на нови лекови