Наши те
вработени

Нам ни се важни луѓето

Свесни сме дека вработените се главната вредност на компанијата. Потенцирајќи го меѓусебното почитување и различностите, градиме одлични односи на што сме особено горди

Многу ни значат ангажирани, посветени и иновативни поединци кои знаат да најдат решенија кои ги надминуваат постоечките.

Развој на вработените

Здрави
вредности

Сите важни цели ги остваруваме како одлични господари и при тоа секогаш ги уважуваме вредностите на компанијата:


  • Формираме екипа на талентирани вработени.
  • Негуваме односи полни со почит, соработка и тимски дух.
  • Во потполност се посветуваме на работата и страста и постигаме одлични резултати.
  • Особено се грижиме за своите соработници и им обезбедуваме непроценливи услуги.
  • Сакаме да ги усовршиме и надминиме очекувањата.
  • Ги почитуваме своите партнери
  • Негуваме позитивен однос спрема природата, како и деловната и локална околина.

Како
вработуваме

Групацијата Медис вработува повеќе од 350 луѓе, од оки повеќе од 200 имаат високо образование пред се од природните науки како што се фармација, хемија, биологија, а исто така и од друштвените науки како што се економија, психологија, комуникологија и информатичка технологија. Повеќе од вработените работат во сектор маркетинг и продажба.

Се радуваме што можеме да работиме во мултикултурна околина во која сите се рамноправни и сите имаат можнот да истапат кога е потребно. Горди сме и што нашата екипа од раководители е од различна годишна возраст, пол и националност. Промовираме толеранција и ги учиме разликите.

Цврсто веруваме дека ќе продолжиме кон својот силен и здрав раст кој стој на одлични основи: талентираност, претпоставени, трпеливост и силна желба, совесна и бистра екипа, знаење и отворено срце.

Секој вработен има своја улога и одговорност која се заснова на детално мапирање на потребите и ефикасна организациска структура. Го нагласуваме и стручното усовршување и насочување на нашата екипа на раководители кон таа кадровска стратегија.

Прочитајте повеќе

Работиме работи кои не прават среќни и во кој веруваме, па затоа ги изработуваме со воодушевеност и страст. Свесни сме да нашата работа е особено важна; носиме иновативни пристапи на лечење, ја враќаме надежта кај пациентите, се грижиме за квалитетен живот на луѓето, на што сме особено горди.

Мартина Перхарич

директор на компанијата

Развој на вработени

Навистина ни се важни. Водиме грижа за вработените, нивното расположение, и ја усовршуваме работната околина да прерасне во проток на идеи. Тоа е едноставно да се напише, но зад тоа се крие многу работа. Анкетите, секоја година, го потврдуваат високото задоволство на вработените, што нас не стимулира да работиме уште попредано.

Меѓусебната грижа се враќа и ако може да се претвори во броеви: задоволството од својата работа вработените го оценуваат со висока оцена и тоа 5,9 од можна оценка 7 (во анкетата учествуваат повеќе од 80% од вработените). Во најмногу од оценуваните подрачја на работа спаѓаат природата на работата, меѓусобните односи и односите на надредените спрема вработените.

Освен редовните годишни разговори секој вработен има разговор и со кадровската служба каде што се разговара за најразновидни теми што вработениот сака да ги истакне. Така ја стимулираме отворената и транспарентна комуникација.

Свесни сме дека вработените се клучни за нашиот успех и поради тоа настојуваме да оствариме привлечна работна околина – дури и тогаш кога не работиме. Организираме бројни друштвени настани и го славиме успехот.

Прочитајте повеќе

Придружете
ни се

Проверете слободни работни места и пријавете се на конкурс.


Слободни работни места