Adatvédelmi szabályzat HR célokra


1. Általános

A Medis Hungary Kft. és társult cégei tiszteletben tartják személyiségi jogait és a személyes adatok legmagasabb szintű védelmét kívánják fenntartani. Így elköteleztük magunkat, hogy tevékenységünk során a személyes adatok védelmét meghatározó törvényeknek és előírásoknak megfelelően járunk el, különös tekintettel a vonatkozó magyar Személyes adatok védelméről szóló törvényre, az Elektronikus Hírközlési Törvényre, valamint az EU Általános Adatvédelmi Rendeletére. Ez az Adatvédelmi szabályzat HR célokra (a továbbiakban Szabályzat) azért készült, hogy a válaszadóknak információt nyújtson. A jelen Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy személyes adatai milyen célokból szükségesek, hogyan kerülnek felhasználásra, továbbá milyen jogai vannak a nálunk tárolt adataival kapcsolatban, és hogyan gyakorolhatja ezen jogait.

A Medis Hungary Kft. és társult cégei vállalják, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatnak megfelelően használják, azokat nem adják el, nem adják kölcsön, és semmilyen más módon nem ruházzák át harmadik félnek, kivéve a Szabályzat által meghatározott eseteket.

2. Adatkezelő

Az Ön személyes adatainak kezelője a Medis Hungary Kft., VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint, gdpr(at)medis.com, +36 23 801 028 (a továbbiakban “munkaadó, vagy “mi”).

Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra, ezért kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, akihez fordulhat, amennyiben bármilyen kérdése van az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Az adatvédelmi tisztviselő teendőit ellátó cég a JK Group d.o.o, Stegne 27, SI-1000 Ljubljana.

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselővel fel szeretné venni a kapcsolatot, írjon e-mailt a gdpr(at)medis.com címre vagy hívja a  következő telefonszámot: +36 23 801 028.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban vagy a személyes adatainak feldolgozásával összefüggő jogaival kapcsolatban bármilyen kérdéssel fordulhat hozzánk az itt említett elérhetőségek bármelyikén (mind a munkaadó, mind pedig az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségein). Minden kérdésre és kérésre díjmentesen válaszolunk.

Az adatvédelmi tisztviselő által kezelt kérdések és anyagok szigorúan bizalmasnak minősülnek.

Kikre vonatkozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat:

 • munkavállalók a munkaadónál,
 • a munkaadónál dolgozó diákok, akik olyan hivatalosan engedélyezett szervezet közreműködésével érkeztek, amely középiskolások és egyetemi hallgatók számára közvetít munkát,
 • ösztöndíjasok és ösztöndíjra pályázók,
 • potenciális pályázók, akik a munkaadó által meghirdetett bármilyen állásra jelentkeztek,
 • potenciális pályázók, akik álláspályázatukat elküldték a Munkavállalási adatlapon, egy állásportálon keresztül, vagy írásban a cég címére / e-mail címére, a munkaadó által aktuálisan meghirdetett üresedésektől függetlenül, és  
 • azok a pályázók, akik nem kerültek kiválasztásra, de hozzájárultak személyes adataik megtartásához későbbi toborzási célokból.

3. Az adatfeldolgozás célja

Az Ön által a számunkra nyújtott összes személyes adatot bizalmasan kezeljük, és csak olyan célokra használjuk fel, amelyekre azokat megadta. Amennyiben bármilyen más célból az adatok további feldolgozására is szükség lenne, előzetesen megkeressük Önt és engedélyt kérünk arra.

Személyes adatait a következő célokra használhatjuk:

 1. Az adatfeldolgozás céljai munkavállalók esetében:
 • munkaszerződés megkötése a munkaadóval, és a szerződés végrehajtása, valamint a munkaviszonyból a munkaadó oldalán adódó egyéb kötelezettségek teljesítése (például könyvelés és bérszámfejtés, adók és járulékok fizetése stb.)
 • a munkaviszonyból a munkaadó oldalán adódó kötelezettségek teljesítésének felügyelete az egyes dolgozók esetében, fegyelmi eljárás lefolytatásának, munkaszerződés megszüntetésének, valamint a munkavállalókkal szembeni jogi eljárásoknak a felügyelete,
 • hozzáférés biztosítása az alkalmazottak számára az Idejnica projekthez és az e-learning alkalmazáshoz,
 • nyilvántartás vezetése a munkavállalókról a törvény által meghatározott módon,
 • egyéb szerződések megkötése és végrehajtása az alkalmazottakkal (pl. oktatási szerződés, cégautó és egyéb eszközök használatáról szóló szerződések), valamint az ilyen jellegű szerződésekből adódó nyilvántartások vezetése (pl. céges autók nyilvántartása),
 • a munkavállalók személyes adatainak átadása harmadik fél számára, amikor ennek jogalapja van,
 • ösztöndíjszerződés megkötése és végrehajtása,
 • születésnap közzététele az Outlook névjegyen (ha hozzájárul)
 • az új alkalmazottak bemutatásában fénykép közzététele (ha hozzájárul)
 • eseményeken készített fényképek közzététele (ha hozzájárul)
 • mottó közzététele  HR hirdetésekben családi és utónévvel, valamint adott esetben munkakörrel a csoporthoz tartozó vállalatoknál (ha hozzájárul)
 • gyerekek megajándékozása, velük fényképek készítése (ha hozzájárul)

A munkaszerződéshez és / vagy az alkalmazottakhoz kapcsolódó célok értelemszerűen vonatkoznak mindazokra, akik középiskolásként vagy egyetemi hallgatóként végeznek munkát.

 1. Az adatfeldolgozás céljai pályázók esetében:
 • a pályázó által  megadott személyes adatok feldolgozása (pl. Önéletrajz, állásra történő pályázás során a Kérdőíven megadott adatok) az állásra megfelelő pályázó kiválasztása érdekében,
 • az állásportál Munkavállalási adatlapján a pályázó által megadott személyes adatok feldolgozása, annak eldöntése érdekében, hogy a pályázó alkalmas-e az aktuálisan meghirdetett állásra, illetve hogy a pályázót a közeljövőben lehet-e alkalmazni (utóbbi esetben az Ön hozzájárulását kérjük az adatok tárolásához),
 • a munkaadó által aktuálisan meghirdetett üresedésektől függetlenül, a pályázó által írásban a cég címére / e-mail címére küldve megadott személyes adatok feldolgozása, annak eldöntése érdekében, hogy a pályázó alkalmas-e az aktuálisan meghirdetett állásra, illetve hogy a pályázót a közeljövőben lehet-e alkalmazni (utóbbi esetben az Ön hozzájárulását kérjük az adatok tárolásához),
 • a személyes adataikat megadó potenciális pályázók adatainak tárolása a fentiekben, a jelen Szabályzat b) pontjában felsorolt három bekezdés valamelyike alapján

Potenciális pályázók adatainak tárolása csak akkor lehetséges, ha a potenciális pályázó előzetesen beleegyezését adta. Az adatok ilyen jellegű  tárolása a személyes adatok rendelkezésre bocsátásától számítva egy évig tarthat minden egyén esetében. Ennek az időszaknak a letelte után az adatokat véglegesen törölni kell.

4. A személyes adatok kategóriái

Személyes adatainak feldolgozása kizárólag a jelen Szabályzatban egyértelműen meghatározott, jogos célok alapján történik. Elkötelezett követői vagyunk az „adatminimalizálás” elvének, ami azt jelenti, hogy csak olyan adatokat gyűjtünk, tartunk meg, és dolgozunk fel, amelyeket az adott cél érdekében szükséges.

Személyes adatait közvetlenül Öntől kapjuk (pályázat benyújtásakor önéletrajzán keresztül, vagy munkaszerződés megkötéséhez szükséges információkon keresztül ).

A személyes adatokat a munkaadó HR osztályán az Ön számára is hozzáférhető nyilvántartásban őrizzük. Bizonyos nyilvántartások a belső applikációkon keresztül is elérhetőek. Az ilyen nyilvántartások * jellel vannak jelölve.

A munkaadó a következő nyilvántartásokat vezeti a feldolgozási tevékenységekről:

 • Munkavállalók nyilvántartása
 • A munkaadónál dolgozó személyek adatainak nyilvántartása, akik olyan hivatalosan engedélyezett szervezet közreműködésével érkeztek, amely középiskolások és egyetemi hallgatók számára közvetít munkát
 • Ösztöndíjra pályázók és ösztöndíjasok adatainak nyilvántartása
 • Fizetések, kiküldetési megbízások és egyéb havi kifizetések nyilvántartása
 • Munkaidő nyilvántartása
 • Munkahelyi sérülések nyilvántartása
 • Orvosi vizsgálatok nyilvántartása
 • Alkalmazottak képzéseinek nyilvántartása
 • Céges autók és sofőrök nyilvántartása*
 • Álláspályázatok nyilvántartása
 • Sikertelen pályázók nyilvántartása, akiknek az adatait saját beleegyezésük alapján lehet tárolni

5. Az adatok felhasználói

A munkaadónál az Ön személyes adatait csak olyanok dolgozzák fel, akik személyes adatok feldolgozására felhatalmazást kaptak. A felhatalmazás történhet explicit módon (például az osztályvezető adja) vagy lehet általános (ilyen jogosultság egyértelmű lehet bizonyos munkakörök leírása alapján).

Az adatkezelő továbbíthatja az Ön személyes adatait harmadik félnek. A harmadik fél adatokhoz való hozzáférése korlátozott, és az adatok feldolgozását is csak korlátozottan végezhetik, annak megfelelően, hogy milyen célból gyűjtötték az adatokat. Minden harmadik fél, amelynek az Ön személyes adatait továbbítjuk, köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, továbbá a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.

Személyes adatait a következőknek továbbíthatjuk:

1.  Az alábbiakban felsorolt társult cégeinknek:

 • Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
 • Medis Intago, d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
 • Medis Pharma Bulgaria EOOD, Sofia 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bulgaria
 • Medis GmbH, St. campus 21, Europaring F15 301, A-2345 Brunn am Gebirge, Austria
 • Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmed Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, 10000 Zagreb, Croatia
 • Medis farmacevtsko društvo d.o.o - Pretstavništvo Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče br. 50/2-6, Skopje-Centar, Macedonia
 • Medis Makedonija DOOEL Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče br. 50/2-6, Skopje-Centar, Macedonia
 • Medis Pharma d.o.o. Belgrade, Milutina Milankovića 11b, 2 floor, 11070 Novi Beograd, Serbia
 • Medis Pharma Slovakia s.r.o., Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103
 • Medis Pharma Lithuania UAB, K.Kalinausko str 2B, LT -03107 Vilnius, Lithuania

2. Bizonyos szolgáltatásokat nyújtó, szerződött adatfeldolgozók.

3. Adatokat szolgáltatunk a közigazgatási szerveknek és a bíróságoknak, amennyiben a törvény ezt előírja.

Az 1. pontban meghatározott társult cégek felé továbbított személyes adatok a közös irányítás keretén belül kerülnek átadásra a csoporthoz tartozó vállalatok között érvényben lévő „Személyes adatok megosztásáról szóló megállapodás” alapján. Ennek a megállapodásnak értelmében a HR területéről származó adatokat rajtunk kívül a csoport más releváns cégei is feldolgozzák. A VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint által végzett személyesadat-feldolgozással kapcsolatban ezen az elérhetőségen fordulhat hozzánk: Medis Intago, d.o.o. vagy Medis, d.o.o. gdpr(at)medis.com. Az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait gyakorolhatja minden céggel (a jogok részletesebb meghatározása lentebb a 9. szakaszban). Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok törlésére vonatkozó bármilyen kéréssel minden releváns cég foglalkozik. Személyes adatok feldolgozása csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokból lehetséges.

Amennyiben a 2. szakaszban említett harmadik féllel személyes adatokat osztunk meg, biztosítjuk, hogy a harmadik fél számára csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokra tesszük lehetővé a hozzáférést. Továbbá az Ön adataihoz való hozzáférés a harmadik fél azon alkalmazottaira korlátozódik, akiknek a munkájuk elvégzéséhez van szükségük a személyes adatokhoz való hozzáférésre. A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező összes alkalmazott köteles az általa feldolgozott személyes adatokat védeni.

Amennyiben a 3. szakaszban említett harmadik fél számára továbbítjuk az adatokat, azokat a vonatkozó jogszabályok által előírt terjedelemben és módon bocsátjuk rendelkezésre.

A Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül is feldolgozhatja a munkaadó, valamint a fent említett harmadik felek, beleértve olyan országokat is, amelyek esetleg nem biztosítanak olyan szintű adatvédelmet, mint amilyet az Európai Gazdasági Térségben alkalmaznak.

Az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal összhangban megfelelő intézkedéseket teszünk, hogy biztosítani tudjuk az Ön személyes adatainak biztonságát minden átadás esetén. Ezeket az intézkedéseket megfelelő szerződéses keretekkel biztosítjuk, amelyek meghatározzák a személyes adatok védelmét.

6. A személyes adatok használatának jogalapja

Személyes adatait a következő alapokon használhatjuk:

 • Jogi alapok – Az Ön személyes adatait akkor dolgozzuk fel, ha erre minket törvény kötelez (ezek közé tartozik a munkaviszonyról szóló törvény, amely a munkaviszonyból adódó feldolgozási tevékenység legtöbbjének az alapja, valamint a toborzási eljárások kezelése. Más törvények is szolgálhatnak jogalappal, mint például a Munkaügyi és társadalombiztosítási nyilvántartásról szóló törvény, amely kötelezi a munkaadót, hogy az alkalmazottakról nyilvántartásokat vezessen).
 • Szerződéses és előszerződéses jogviszony – Amennyiben nem jogszabály előírása miatt történik a személyes adatok feldolgozása, a munkaadóval fennálló szerződéses jogviszony szolgálhat alapul a személyes adatok feldolgozásához. Ez jelenthet munkaszerződést vagy más szerződést, például oktatási szerződést. Az ilyen adatok között szerepel a privát telefonszám, a privát e-mail cím, az oktatásra, a cégautókra vonatkozó információ stb.
 • Jogos érdekek – Az Ön személyes adatait jogos érdekek alapján is feldolgozhatjuk. Amikor jogos érdekek alapján dolgozunk fel személyes adatokat, akkor ezt egyértelműen jelezzük ebben a Szabályzatban vagy előre tájékoztatjuk Önt erről egy megfelelő formanyomtatványon. Az egészséges és biztonságos munkakörnyezet nyújtásához, valamint az alkalmazottakkal folytatott kommunikációnk javításához fűződő jogos érdekünk alapján az Ön személyes adatait a munkaadó által rendelkezésre bocsátott Idejnica alkalmazásban dolgozzuk fel. A Medis hálózaton belüli üzleti utak szervezésének optimalizálásához fűződő jogos érdekünk alapján az alkalmazottak személyes adatai továbbíthatók a társult cégek egyikéhez, a szállás, utaztatás vagy egy eseményen való részvétel megszervezésének céljából egy üzleti út esetén.
 • Az Ön egyértelmű hozzájárulása – Alkalmanként megkérhetjük arra, hogy járuljon hozzá személyes adatainak használatához bizonyos célokból. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulása ad jogalapot, előre tájékoztatni fogjuk.

Minden pályázót megkérünk, hogy töltsenek ki bizonyos részeket a Munkavállalási adatlapon, továbbá töltsék ki az általunk megküldött  Kérdőívet, amikor egy állásra pályáznak. A munkavállalóinktól pedig hozzájárulásukat kérjük, hogy közzétehessük a születésnapjukat az Outlook névjegyen, fényképüket az új alkalmazottak bemutatásakor, mottójukat  személyes adataikkal HR hirdetésekben a csoporthoz tartozó vállalatoknál, továbbá, hogy közzétehessünk eseményeken készült fényképeket, feldolgozhassuk a gyermekeik adatait  megajándékozásuk céljából, továbbá közzétehessünk  egyes eseményeken róluk készült képeket. A kiválasztásra nem került pályázóktól is kérni fogjuk hozzájárulásukat, ha a személyes adataikat későbbi toborzási célokból szeretnénk megőrizni. Tekintse meg az Ön információhoz való jogai szakaszt  jogairól, amennyiben az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel az adatait.

Azon személyes adatait  köteles megadni , amelyeknek begyűjtését és feldolgozását törvény írja elő.  Szerződés megkötéséhez (és végrehajtásához) a személyes adatok megadása önkéntes alapon történik. Ugyanakkor figyelmeztetjük, hogy amennyiben nem bocsátja rendelkezésünkre azokat a személyes adatokat, amelyekre mindenképpen szükségünk van egy szolgáltatás nyújtásához, nem áll módunkban ilyen szolgáltatásokat nyújtani (például gépjármű adatainak rendelkezésre bocsátása, amelyet az alkalmazott cégautóként kíván használni, szükséges  a cégautó használatára vonatkozószerződés megkötéséhez).

Amikor az Ön hozzájárulása alapján kerülnek feldolgozásra a személyes adatai, akkor az adatok megadása mindig önkéntes, és az Ön számára semmilyen negatív következménnyel nem jár. Ugyanakkor figyelmeztetjük, hogy az Ön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulásának visszavonását követően nem áll módunkban bizonyos szolgáltatásokat nyújtani (például nem őrizhetjük meg személyes adatait annak érdekében, hogy egy Ön számára releváns állás megüresedésekor megkeressük).  

7. Adatmegőrzési időszak

Az általunk feldolgozott személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően tároljuk, és csak annyi ideig őrizzük meg azokat, ameddig az adatgyűjtés céljai azt szükségessé teszik.

Amennyiben az adatmegőrzés időszakát a törvény előírja, az adatokat az adott törvénynek megfelelő ideig tartjuk meg.

A szerződés alapján gyűjtött és feldolgozott személyes adatok esetében az adatmegőrzési időszak a szerződés érvényességének teljes időtartamára kiterjed, beleértve a szavatossági időt vagy a szerződésből adódó bármilyen más időszakot.

Az Ön egyértelmű hozzájárulása alapján gyűjtött és feldolgozott személyes adatok esetében határozatlan ideig vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük személyes adatait. Amennyiben teljesült az a cél, amelynek érdekében feldolgoztuk az adatokat, még abban az esetben is töröljük az adatait, ha nem vonja vissza a hozzájárulását. Például ha úgy döntünk, hogy nem teszünk közzé fotókat az új alkalmazottakról, akkor a már közzétett fotók mindegyikét törölni fogjuk a hozzájárulások visszavonása nélkül is.

8. Az adatvédelem módja

A munkaadó vállalja az Ön által szolgáltatott összes személyes adat védelmét. A munkaadó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat mindennemű jogsértéstől és visszaéléstől megóvja.

A személyes adatok tárolása írásos formában (személyes mappákban, zárt szekrényekben) és számítógépes formában történik. Számítógépes rendszereinket technikai és szervezeti intézkedések védik, amelyek megelőzik az adatok véletlenszerű vagy szándékos megsemmisítését, elvesztést, károsodását, változtatását, valamint az Ön személyes adatainak jogtalan megtekintését vagy azokhoz való való jogtalan hozzáférést.

A személyes adatok védelme érdekében használt technikai és szervezeti intézkedések, többek között:

 • megfelelően védett, rendszeres biztonsági másolatok,
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása,
 • az alkalmazottak oktatása a személyes adatok védelmének területén, az alkalmazottak munkájának felügyelete,

A személyes adatok védelme érdekében használt technikai és szervezeti intézkedések, amelyek ebben a Szabályzatban említésre kerülnek, részletesebben meg vannak határozva a munkaadónál hatályos Személyes adatok védelmének szabályaiban.

Az adatmegőrzési időszak lejártát vagy a hozzájárulás visszavonását követően az adatokat (beleértve azok bármilyen másolatát) azonnal visszavonhatatlanul és véglegesen törölni kell. A személyes adatok tárolására használt minden adathordozót meg kell semmisíteni/véglegesen törölni kell.

Személyes adatok megsértése esetén a jogsértésről azonnal értesítjük az illetékes felügyeleti hatóságot.  További információkat az illetékes hatóság működésével kapcsolatosan a honlapjukon talál. Amennyiben a személyes adatok megsértésekor bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítjük a rendőrséget vagy az illetékes ügyészséget.

Amennyiben a személyes adatok megsértésekor a feldolgozott adatok tulajdonosainak joga és szabadsága sérülhet, arról késedelem nélkül értesítjük.

9. Az Ön jogai

A munkaadó az Ön személyes adatainak feldolgozásához kapcsolódó összes jogának gyakorlását lehetővé teszi.

Az érintett bármikor kérheti a munkaadótól:

 • hogy megerősítse, feldolgozásra kerültek-e az érintett adatai,
 • hogy tegye lehetővé a hozzáférést a személyes adatokhoz ,

A személyes adatokhoz való hozzáférést csak akkor biztosítjuk, ha személyes adatait feldolgozzuk; joga van arra vonatkozóan információt kérni, hogy milyen adatokat dolgozunk fel, valamint milyen forrásból származnak az adatok,

 • hogy engedélyezze az érintett helytelen vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését:

Arra kérjük, minél előbb értesítsen minket a személyes adataiban beálló változásokról, mert ez az egyetlen módja annak, hogy az általunk őrzött adatok pontosak legyenek; a jelen Szabályzat 10. szakaszában található elérhetőségen küldhet értesítést a változásokról,

 • hogy tegye lehetővé a számunkra egy egyén által nyújtott személyes adatok kinyomtatását, strukturált, általánosan használt, gépi olvasásra alkalmas formában,
 • tegye lehetővé a személyes adatok törlését (személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog):

A személyes adatok törlésének joga korlátozott; nem törölhetjük azokat a személyes adatokat, amelyek feldolgozására a törvény vagy a szerződéses jogviszony kötelez (beleértve a szavatossági időt vagy a szerződésből adódó bármilyen más időszakot),

 • tegye lehetővé a feldolgozás korlátozására való jog gyakorlását (például a feldolgozás korlátozására irányuló kérés lehetséges az általunk feldolgozott személyes adatok integritásának ellenőrzése során)
 • tegye lehetővé a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog gyakorlását:

A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog a jogos érdeken alapuló feldolgozásra korlátozódik (a jelen Szabályzat kimondja, hogy a személyes adatok feldolgozásának alapja milyen esetekben jogos érdek, illetve erről mi előzetesen tájékoztatjuk), továbbá a direkt marketing, beleértve a profilalkotás céljából történő feldolgozásra,

 • tegye lehetővé az adathordozhatóság jogának gyakorlását, és bocsássa rendelkezésre az adatokat strukturált, általánosan használt és gépi olvasásra alkalmas formában vagy közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek,
 • tegye lehetővé a hozzájárulás visszavonását azokban az esetekben, amelyekben a személyes adatokat hozzájárulás alapján dolgozzák fel, amikor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatfeldolgozás jogosságát. A hozzájárulás visszavonása a jelen Szabályzat 10. szakaszában foglalt módok bármelyikén történhet. A hozzájárulás visszavonása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára. Előfordulhat, hogy miután a hozzájárulását visszavonta, bizonyos szolgáltatások nyújtására nem lesz módunk, ha ezek a szolgáltatások olyan jellegűek, hogy az Ön személyes adatai nélkül nem valósulhatnak meg (például az Ön e-mail címének feldolgozása nélkül nem tudunk e-mail értesítést küldeni).

Minden érintettnek jogában áll panaszt tenni ellenünk az Adatvédelmi Tisztviselőnél.

Jogait gyakorolhatja, ha a következő címre küld emailt számunkra: gdpr(at)medis.com,, a Tárgy mezőbe kérjük, írja: “személyes adatok védelme”, vagy hívhatja a +36 23 801 028 telefonszámot.

A munkaadó vállalja, hogy késedelem nélkül, de legkésőbb a kötelező határidőig válaszol az érintett kérdéseire.

10. Elérhetőség

A munkaadónál az ezért felelős személy és / vagy az adatvédelmi tisztviselő minden kérdésre válaszolni fog az Ön adatainak bizalmas kezelésével, az adatgyűjtés és feldolgozás módjával kapcsolatban, valamint az adataival összefüggő jogainak gyakorlására vonatkozó kérésével kapcsolatban. Amennyiben az adatvédelmi tisztviselővel fel szeretné venni a kapcsolatot, írjon e-mailt a gdpr(at)medis.com címre vagy hívja a következő telefonszámot: +36 23 801 028.

11. Definíció

Ez a szakasz a jelen Szabályzatban használt kifejezések meghatározását tartalmazza.

Személyes adat minden információ, amely egy meghatározott vagy egy meg nem határozott személyre vonatkozik, különösen a következők: név, személyazonosító szám, webes azonosítók, valamint az érintett fizikális, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára utaló tényezők.

A feldolgozás olyan művelet vagy műveletsor, amelyet a személyes adatokon hajtanak végre, és főleg az adatok gyűjtését, szerkesztését, tárolását, módosítását, megtekintését, visszakeresését és törlését foglalja magában.

Az adatok kezelője olyan természetes vagy jogi személy, aki egymagában vagy másokkal együtt meghatározza a feldolgozás céljait és eszközeit. A jelen Szabályzat céljainak vonatkozásában a Medis Hungary Kft. a személyes adatok kezelője.

Az adatok feldolgozója olyan természetes vagy jogi személy, vagy hatóság vagy ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatokat az adatkezelő nevében feldolgozza.

A munkavállaló egy természetes személy, aki a munkaadónál munkaszerződés alapján, diákmunkaként, középiskolásként vagy egyetemistaként kötelező gyakorlaton vagy ösztöndíjasként munkát végez.

A pályázó egy természetes személy, aki a Munkavállalási adatlapon keresztül meghirdetett állásra jelentkezve, vagy a szokásos toborzási eljárástól függetlenül e-mailben vagy a munkaadó bejegyzett irodájában megadja a személyes adatait a munkaadónak.

A potenciális pályázó egy természetes személy, aki a munkaadónak megadta személyes adatait abból a célból, hogy munkát kapjon (az adatmegadás módjától függetlenül), azonban nem választották ki a munkára, de a munkaadó a jövőbeli alkalmazás céljából mégis megőrzi az ő személyes adatait.

12. Változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat HR célokra című dokumentumot időszakonként az aktuális helyzetnek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően frissítsük. Ezért arra kérjük, hogy mielőtt személyes adatokat ad meg, tekintse meg a dokumetnum aktuális verzióját, hogy így tisztában legyen a változtatásokkal és az aktuális tartalmakkal.

A szabályzat jelen változata elérhető lesz a weblapunkon, valamint a Humánerőforrás-osztályon.

Verzió: 3.0
Érvényesség kezdete: 2020. 03.20.
Adrijana Krope