Iztraživanje: zaposlenici Medisa zadovoljni su i angažirani

Osim zadovoljstva poslom, u 2019. godini po prvi put analizirali smo i angažiranost zaposlenika na poslu. Utvrdili smo da zaposlenici Medisa nisu zadovoljni samo poslom već su i predani radu koji obavljaju s puno energije i volje. Prosječna ocjena zadovoljstva poslom bila je 5,88 bodova, što je samo 0,02 boda manje nego lani. S obzirom na veći broj zaposlenika, to je i dalje odličan rezultat.

Odgovaralo je ukupno 265 zaposlenika, a udio odgovora znatno se povećao u odnosu na prošlu godinu jer smo ove godine, osim zadovoljstva poslom, mjerili i angažiranost zaposlenika. Analizirali smo nešto više od 29.000 odgovora. Osim ukupne ocjene, pojedinačni odgovori ukazuju na prilično visoko zadovoljstvo poslom jer udio odgovora ocijenjenih ocjenama 5, 6 i 7 iznosi 76 %.

Zaposlenici Medisa zadovoljni su i angažirani

Rezultati po poduzećima pokazuju da su zaposlenici u većini poduzeća (vrlo) zadovoljni poslom. Osim dva poduzeća, sva poduzeća postigla su stupanj zadovoljstva viši od 5,6 bodova. Ove godine na vrhu popisa su kolege iz Austrije, a pri samom vrhu ponovno su kolege iz Srbije i Bugarske.

Čime su zaposlenici Medisa najzadovoljniji?

Općenito, zaposlenici su najzadovoljniji odnosima s kolegama unutar odjela i vrstom posla koji obavljaju.To pokazuje da su odnosi vrlo važno gledište zadovoljstva poslom, a općenito smo zadovoljni i svojim radom te smatramo da je u skladu s vizijom poduzeća.

Područja zadovoljstva poslom

2019.

2018.

Odnosi s kolegama unutar odjela

6,17

6,14

Vrsta posla koji obavljam

6,15

6,13

Odnos neposredno nadređene osobe prema meni

6,09

6,18

Stupanj neovisnosti u obavljanju posla

6,08

6,09

Odnos direktora odjela prema meni

6,05

6,12

Stupanj moje odgovornosti na poslu

6,03

5,97

Pogodnosti (godišnji odmor, radno vrijeme i sl.)

6,02

6,08

Radno okruženje (radni uvjeti)

6,01

5,94

Osjećaj vlastite uspješnosti na poslu

5,98

5,85

Mogućnost obrazovanja

5,96

5,96

Odnosi s kolegama s kojima surađujem u drugim odjelima poduzeća

5,91

5,97

Mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja

5,84

5,91

Vođenje

5,76

5,80

Status koji imam u poduzeću

5,76

5,77

Priznanja i pohvale za postignuća

5,60

5,62

Organiziranost poduzeća

5,33

5,41

Mogućnost napredovanja

5,33

5,38

Prosjek

5,88

5,90

U usporedbi s prošlom godinom utvrđen je porast zadovoljstva na područjima:

  • stupnja odgovornosti na poslu,
  • radnog okruženja i
  • osjećaja vlastite uspješnosti na poslu.

S druge strane, zadovoljstvo se u odnosu na prošlu godinu najviše smanjilo na području odnosa neposredne nadređene osobe i organiziranosti tvrtke.

A što je s angažiranošću na poslu?

Na području psihologije rada i organizacije u posljednje se vrijeme javlja trend sve češćeg proučavanja angažiranosti zaposlenika u poduzećima. Naime, nije sve u zadovoljstvu zaposlenika, već je važno i to da su zaposlenici angažirani na poslu. Na taj način poduzeće i zaposlenici zajedno stvaraju priču o uspjehu: poduzeće dobro posluje, a zaposlenici su motivirani poslom.

Angažiranost na poslu možemo definirati kao visoku razinu energije, odanosti, entuzijazma tijekom rada i sudjelovanja u radnim aktivnostima. Angažirani zaposlenik je produktivniji, izražava veću pripadnost poduzeću, manje je pod stresom i zadovoljniji je osobnim životom. Rad mu ne predstavlja teret, već nove izazove.

Ove smo godine po prvi put analizirali radnu angažiranost zaposlenika u Medisu. Prosječna ocjena radne angažiranosti u grupaciji Medis iznosi 4,81 bod (na ljestvici od 1 do 6). Postigli smo vrlo dobar rezultat jer gotovo 69 % zaposlenika grupacije Medis ima visoku ili vrlo visokurazinu angažiranosti na poslu. Za usporedbu: rezultati prikupljeni iz nekoliko zemalja pokazuju da takav rezultat u prosjeku ima 57,7 % zaposlenika u poduzećima.

Poznavanje razloga za niže zadovoljstvo omogućuje njihovo brže i učinkovitije uklanjanje, a dobre prakse mogu se prenijeti na druga područja u kojima želimo poboljšati zadovoljstvo. Svoje radno okruženje i odnose stvaramo svi zajedno, dakle svatko od nas utječe na njih. Stoga su u Medisu dobrodošle male geste uz čiju pomoć možemo sebi i drugima uljepšati dan te doprinijeti kreativnosti i dobrobiti svih u poduzeću. U isto vrijeme pokušavamo otvoreno iznijeti svoja mišljenja i ideje jer komunikacija otvara vrata i od ključnog je značaja za daljnji razvoj te dobro radno okruženje.