Rekordno zadovoljstvo u Medisu

Godina 2020. bila je sve prije nego obična i jednostavna. Posao smo u velikoj mjeri preselili u kućnu okolinu, digitalizirali ga i navikli se na interakcije s kolegama putem interneta. Upravo nas je zato jako zanimalo kako će nova situacija utjecati na zadovoljstvo zaposlenika. I rezultati su donijeli ugodno iznenađenje: u 2020. godini zadovoljstvo zaposlenika u Medisu postiglo je najviši prosječni rezultat – čak 6,00!

Ukupno je odgovorilo 273 zaposlenika, a udio odgovora u odnosu na prošlu godinu proporcionalno raste zbog većega broja zaposlenika. Analizirali smo nešto više od 30.000 odgovora, a svi podatci pažljivo su obrađeni i uključeni u individualne izvještaje za direktore. Brojevi u zagradama prikazuju usporedne podatke za 2019. godinu. Osim ukupne ocjene i pojedini odgovori također pokazuju visoko zadovoljstvo na poslu; naime udio odgovora ocijenjenih s 5, 6 i 7 iznosio je 77 %.

Čime su medisovci najzadovoljniji?

Općenito je najviše zadovoljstvo odnosima s kolegama unutar sektora, radnom okolinom/radnim uvjetima i pogodnostima. Upravo na tim područjima i kod organiziranosti poduzeća primjećuje se najviše povećanje zadovoljstva u usporedbi s prethodnom godinom. To pokazuje da su odnosi vrlo važan vidik zadovoljstva poslom kod nas, a također nam je važna okolina u kojoj radimo te organiziranost i fleksibilnost.

S druge strane, zadovoljstvo se u odnosu na godinu dana ranije najviše snizilo kod mogućnosti edukacije. Općenito gledano, najniže je zadovoljstvo, kao i lani, mogućnostima napredovanja i organiziranošću poduzeća. Ponovno smo podigli letvicu, naime u 2020. godini već je devet područja ocijenjeno prosječnom ocjenom 6 ili više!

Područja zadovoljstva poslom

2020.

2019.

Odnosi s kolegama unutar odjela

6,40

6,17

Radno okruženje (radni uvjeti)

6,32

6,15

Pogodnosti (godišnji odmor, radno vrijeme i sl.)

6,26

6,09

Odnos neposredno nadređene osobe prema meni

6,22

6,08

Vrsta posla koji obavljam

6,17

6,05

Stupanj neovisnosti u obavljanju posla

6,15

6,03

Odnos direktora odjela prema meni

6,09

6,02

Stupanj moje odgovornosti na poslu
 

6,05

6,01

Osjećaj vlastite uspješnosti na poslu

6,04

5,98

Odnosi s kolegama s kojima surađujem u drugim odjelima poduzeća

5,99

5,96

Vođenje

5,94

5,91

Mogućnost obrazovanja

5,85

5,84

Status koji imam u poduzeću

5,85

5,76

Mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja

5,84

5,76

Priznanja i pohvale za postignuća

5,78

5,60

Organiziranost poduzeća

5,53

5,33

Mogućnost napredovanja

5,43

5,33

Prosjek

6,00

5,88

Angažiranost zaposlenika

Na području psihologije rada i organizacije u posljednje vrijeme javlja se trend sve češćega proučavanja radnog angažmana u poduzećima. Samo zadovoljstvo zaposlenika naime nije sve, važno je da zaposlenici budu i angažirani. Kroz takve aktivnosti poduzeće i zaposlenici zajednički kreiraju priču o uspjehu: poduzeće dobro posluje, a zaposleni doživljavaju posao kao nešto što ih ispunjava. 

Angažiranost zaposlenika možemo definirati kao visoku razinu energije, predanosti radu, entuzijazma tijekom rada i uključenosti u radne aktivnosti. Zaposlenik koji je predan poslu produktivniji je, osjeća pripadnost poduzeću, manje je pod stresom i zadovoljniji je osobnim životom. Posao mu ne znači teret, nego nove izazove.

Ove godine drugi smo put mjerili angažiranost zaposlenika u Medisu i pritom primijenili Gallupov upitnik. Prosječna ocjena angažiranosti zaposlenika za grupaciju Medis iznosi 5,69 bodova (na ljestvici od 1 do 7).

Četvero od petero zaposlenika preporučilo bi Medis kao dobroga poslodavca

Dobar glas o poduzeću seže daleko, stoga nas je zanimalo koliko bi zaposlenika preporučilo Medis drugima. U tu svrhu ove godine prvi smo put izračunali indeks NPS (Net Promoter Score). Rezultat je vrijednost od –100 do +100, a indeks iznad +50 smatra se odličnim rezultatom. Stoga možemo biti ponosni jer Medisov indeks NPS iznosi odličnih +79! To znači da bi velika većina zaposlenika vrlo rado preporučila poduzeće Medis drugima.

Naš recept za zdrave odnose na radnome mjestu: pronađite male geste kojima možete uljepšati dan sebi i drugima te pridonijeti kreativnosti i dobrom raspoloženju svih u poduzeću. Istodobno pokušajte iskreno izraziti svoje mišljenje i ideje jer komunikacija otvara vrata te je izuzetno važna za daljnji razvoj i dobru radnu okolinu. Obenem poskusite odprto izraziti svoja mnenja in ideje, saj komunikacija odpira vrata ter je ključnega pomena za nadaljnji razvoj in dobro delovno okolje.

Iako smo nakon 15 godina mjerenja ostvarili rekordan rezultat zadovoljstva na poslu, ipak moramo razmisliti kako dalje. Važno je da se međusobno slušamo, budemo agilni i da pokušamo zadržati eventualne nove prakse koje su se pokazale učinkovitima – to se ove godine odrazilo u visokom zadovoljstvu zaposlenika fleksibilnošću radne okoline.

Ne smijemo međutim zaboraviti dobre odnose jer oni ostaju važan temelj naše kulture. Svatko od nas treba u svojoj najboljoj moći pomoći kreirati radnu okolinu, odnose i kulturu koje želi.

Povezane vijesti