ПРОДУКТИ

На рафтовете на аптеките ще намерите наши утвърдени лекарства без рецепта, отлични хранителни добавки, храна за бебета, оценена много високо и от родители и от експерти, както и най-добрите медицински изделия.

Грижим се за това нашите продукти да се разпознават и използват от всички, които се нуждаят от тях. Постигаме това с подходящо образование и информиране на обществеността в съответствие с етичните норми и насоките на производителите.

Интернет страници на търговските марки