Медис Фарма България

Medis Pharma Bulgaria е част от бизнес групата Medis, която с дейността си покрива почти цяла Югоизточна Европа. От създаването си през 1989г. Medis е открил предприятия и представителства в Австрия, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Литва (обхващащo всички балтийски страни), Унгария, Северна Македония (включваща Косово), Словакия (където се обхваща и Чешката република), в Сърбия (която обхваща и Черна Гора), присъства също така и в Албания и Португалия.

Medis предлага на партньорите си от фармацевтичната индустрия комплексна оферта за маркетингови услуги, като маркетингови проучвания, стратегическо планиране, регистрация, снабдяване, промоции, продажби, складиране и дистрибуция. В момента в Medis заедно със сътрудниците в чужбина работят над 350 души, повечето от тях с висше образование.

Работливост, отвореност, внимание и почтеност към себе си и другите са ценности, които спазваме при работата си и които на всички нас заедно носят успех.

Тоне Стърнад

учредител и собственик

Здрави
ценности

Всички важни цели постигаме като отличен стопанин и при това винаги спазваме ценностите на предприятието ни:


 • Формираме групи от добросъвестни колеги.
 • Насърчаваме учтиви отношения и сътрудничество в екипа.
 • Изцяло сме отдадени на работата и със страст постигаме отлични резултати.
 • Трудим се изключително за клиентите си и им осигуряваме безценни услуги.
 • Желаем да се усъвършенстваме и да надминаваме очакванията.
 • Уважаваме партньорите си.
 • Грижим се за положителното отношение към природата, както и към бизнеса и околната среда.

Съгласуване на
търговската
дейност

Ангажираме се за прозрачни бизнес отношения с клиентите и партньорите си. Разбираме, че експертното знание, професионализмът, а особено безкомпромисното спазване на законите и етичните принципи на всеки наш партньор са предварително условие за успех.

Съобразяваме се със законите на EFPIA и MedTech Europe Codes и по такъв начин спазваме етичните насоки за маркетинг и предписване на медицински продукти и етичните насоки относно сътрудничеството с медицинските работници.

Всички клонове на предприятието прилагат правилника за забрана за подкупване и корупция. Правилникът е включен в програмата за обучение на служители. Ръководството непрекъснато гарантира правилникът да е неделима част от бизнес процедурата и да се спазва.

Можете да изпращате потенциални въпроси или оплаквания относно съгласието на e-адрес: compliance(at)medis.com.

Политика на
качеството

Качеството е основна стратегическа насока на предприятието.

Политиката на качеството означава, че се ангажираме:

 • непрекъснато да подобряваме и синхронизираме ефективността на системата за управление на качеството
 • да извършваме качествено услугите, които удовлетворяват нуждите и изискванията на клиентите
 • да се грижим за непрестанен напредък във всички сфери на дейността ни с най-висока степен на креативност и качество
 • да се грижим изключително добре за клиентите си и винаги да се стараем да надминем очакванията им
 • да развиваме партньорско сътрудничество с нашите доставчици и изпълнители на услуги
 • да работим в съответствие с високите етични стандарти и да се стараем да сме добър пример за колегите, партньорите, клиентите и обкръжението, в което живеем и работим

Визитната картичка
на дружеството

Наименование на предприятието:Медис Фарма България ЕООД
Седалище:Гр. София 1700
 ул. Проф. Атанас Иширков № 31, офис № 6
Телефон:+359 2 427 49 58
Е-поща:
Свържете се с нас
Регистрационен номер:20170224173606
Номер по ДДС: BG204472114
Номер на банкова сметка:SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK
SWIFT: TTBBBG22
BGN IBANBG66TTBB94001527833103
EUR IBAN:BG39TTBB94001527833104

Предприятия по държави