Желаем ви пълна с успехи 2022 година


Желаем ви безгранично щастие и незабравими моменти през 2022 година!


Одата на Победителите, композирана от Drago Ivanuša през ноември 2021 г., е в чест на всички лекари и фармацевти, които участват в Международните награди Medis за медицински изследвания.