Удовлетвореността в Medis остава на високо ниво

2021 е белязана от високо ниво на удовлетворение от работата, както и висока ангажираност към нея. По-голямата част от служителите с удоволствие биха препоръчали компанията Medis и на други.

Необичайната обстановка през 2020 г. продължи и през 2021 г., като до голяма степен се характеризираше с работа от вкъщи, онлайн срещи и ограничено общуване с колегите. Но ние, хората, сме адаптивни същества и вече сме свикнали с новите условия на работа, а освен това сме и запазили нивото на удовлетвореност. Така можем да обобщим, че през 2021 г. бе постигната висока удовлетвореност от работата с рекорден среден резултат – цели 6.00 по скала от 1-7.

Малко статистика…

В анкетата са участвали 309 служители, което е със 7% повече от тези миналата година. Това е отличен резултат, защото за нас всяко мнение има значение. Анализирахме почти 35 000 отговора и въз основа на тях изготвихме индивидуални отчети за мениджърите. Цифрите в скоби представляват сравними данни с тези за 2020 г. В допълнение към крайния резултат, индивидуалните отговори показват и висока удовлетвореност от работата, тъй като делът на отговорите, оценени с 5, 6 и 7, е 78%, което е с 1% по-високо спрямо миналата година.

От какво са най-доволни служителите на Medis?

Най-високо удовлетворени са от отношението на преките ръководители към тях, взаимоотношенията със служителите в самите екипи, както и работната среда/условията на работа. Най-голямо процент в нарастването на удовлетвореността през тази година се наблюдава в горепосочената област на отношението на началниците към служителите, както и в областите - отношение на секторните директори и възможността за квалификация. Това показва, че взаимоотношенията остават много важен аспект на удовлетвореността от работата в Medis, а също така тази година се наблюдаваше по-голяма възмост за посещение на различни семинари.

От друга страна, в сравнение с миналата година, удовлетвореността е намаляла най-много в областта на обезщетенията (отпуск, работно време), работна среда/условия на работа и отношенията с колегите в екипите. Трябва обаче да имаме предвид, че тези области получиха много високи оценки миналата година и че въпреки намалението, резултатът остава много висок. Най-ниската удовлетвореност е същата като през предходните години.

Области на удовлетвореност на работното място

2021

2020

Отношение на ръководителя ми към мен

6,34

6,22

Отношения с колегите в моя екип

6,30

6,40

Работна среда

6,20

6,32

Отношение на ръководителя на секцията към мен

6,19

6,09

Естество на работата ми

6,19

6,17

Ниво на независимост при изпълнение на служебните задължения

6,18

6,15

Придобивки (отпуск, работно време и т.н.)

6,15

6,26

Ниво на отговорност на работното място

6,08

6,05

Отношения с колегите, с които работя в други отдели

6,05

5,99

Лидерств

5,98

5,94

Усещане за успеха, който постигам на работното място

5,97

6,04

Възможности за обучение

5,95

5,85

Възможности за развитие в личен и професионален пла

5,89

5,84

Статут в компанията

5,83

5,85

Признание и похвали за постиженията

5,75

5,78

Организация на дейността на компанията

5,54

5,53

Възможности за израстване в кариерата

5,39

5,43

Средно

6,00

5,99

Служителите на Medis остават отдадени на работата…

Тази година изчислихме работната ангажираност на служителите на Medis за трети път. Тя може да бъде дефинирана като високо ниво на енергия, ангажираност към работата, ентусиазъм по време на работа и участие в работните дейности. Служител, който е отдаден, също е и по-продуктивен, по-свързан с компанията, по-малко стресиран и по-доволен в личен план. Работата за него не представлява тежест, а е едно ново предизвикателство. Средната оценка за работна ангажираност за Medis е 5,90 т. (по скала от 1 до 7), което е с 0,19 т. по-високо спрямо миналата година.

Zadovoljstvo pri delu

…и биха препоръчали компанията и на други

Тъй като доброто име на компанията е дълъг път, бяхме любопитни колко от служители биха препоръчали компанията Medis на свои познати и приятели. Можем да се гордеем, че Medis Net Promoter Score е отличен: +81 (+2 в сравнение с миналата година)! Това означава, че по-голямата част от служителите с удоволствие биха препоръчали компанията Medis на други.

свързани новини