Обявяваме 9-ите International Medis Awards

За девета поредна година Международният научен комитет на Международните награди Medis за медицински изследвания ще награди изключителни научни постижения в областта на медицината и фармацията в Централна и Югоизточна Европа.

През 2022 г. каним лекари и фармацевти от следните медицински области да участват:

 • гастроентерология
 • гинекология
 • интензивно лечение и анестезиология
 • неврология
 • офталмология
 • педиатрия
 • фармация
 • пулмология и алергология
 • ревматология

Условия за кандидатстване

 • Импакт фактор: Можете да участвате в конкурса с вашите научни изследвания, които сте представили с оригинална статия, публикувана в международна научна публикация с импакт фактор по-голям от 1.500.
 • Времева рамка: Изследователската работа трябва да бъде приета, представена или публикувана между 1 септември 2021 г. и 31 октомври 2022 г.
 • Държави: могат да участват изследователи от Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Словения.


Международен научен комитет

Изпратените научни изследвания ще бъдат оценени от независим международен научен комитет, който ще избере номинирани, финалисти и победители за всяка медицинска област. В периода 2021–2024 г. комисията се председателства от проф. д-р Борут Щрукел, магистър фармацевт, дмн, от Катедрата по фармацевтична биология, Факултет по фармация, Университет в Любляна.
Комисията ще избере двама финалисти и един победител от всяка изследователска област.


Награди

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на гала събитие.

Победителите ще получат:

 • Bodočnost (Бъдещето), бронзова скулптура, и
 • Финансова помощ от 2500 евро бруто за по-нататъшна изследователска дейност.

Финалистите ще получат:

 • International Medis Awards грамота и
 • Финансова помощ от 500 евро бруто за по-нататъшна изследователска дейност.


Краен срок за кандидатстване: 3 ноември 2022 г

Изпратете вашата кандидатура на английски език чрез онлайн формата на www.medis-awards.com, където ще намерите и по-подробна информация за условията за участие.
 

свързани новини