Най-накрая обединени! Медис е вече на глобалния домейн medis.com

През последната година всички заедно преживяхме някои радикални промени. Може би не всички бяха приятни, но ни направиха по-гъвкави, решителни и разбиращи.

Нашата компания също се променя и расте, така че през април 2021 г. преминахме към глобалния домейнwww.medis.com, под който обединихме всички наши дъщерни дружества в 15 държави. Промяната се отнася и до имейл адресите.

Към април 2021 г. всички служители на фармацевтичната компания Medis са унифицирали съществуващите си имейл адреси към колективния глобален суфикс @medis.com.

В преходния период до края на 2021 г. или до допълнително известие съществуващите имейл адреси, които също са валидни във всички официални документи, ще продължат да функционират безпроблемно. Следователно не очакваме проблеми с комуникацията.