Интервю с Александър Спасовки, директор на Медис Фарма България

Александър Спасовски, маг.фарм., директор на Медис Фарма България ЕООД в дългогодишната си кариера е бил свидетел на много промени във фармацевтичната индустрия. Той сподели специално за Мединфо развитието на компанията Медис в България, възможностите, предизвикателствата, които те изпитват на фона на текущата ситуация по време на COVID пандемията.

Въвеждането на нови методи и подходи на лечение предлагайки иновативни лекарствени продукти или медицински изделия, които мениджърите през своите локални екипи ще предложат на пазара, това е най-голямото предизвикателство и нещо което предоставя най-голямо удовлетворение в тази професия. Това е и нещото, което ме свързва най-много с MEDIS, компания, която е предпочитан партньор в медицински маркетинг за Централна и Източна Европа на множество иновативни фармацевтични компании. Нашата мисия е да направим най-модерните и ефективни лекарствени продукти или медицински изделия достъпни за пациентите в региона.

Основана през 1989 год. в Любляна, Словения, MEDIS днес дава възможност за професионално развитие на над 350 свои служители, експерти по лекарствени продукти за лечение на редки заболявания, медицински изделия и продуктите без лекарско предписание. MEDIS осъществява своята мисия, чрез дъщерните си дружества разположени в 14 държави от региона на Централна и Източна Европа, където покрива регион от 70 милиона жители.

С над 20 години опит във фармацевтичната индустрия,  Вие сте свидетел на много промени. Как бихте описали сектора от Ваша гледна точка?

През последните години имаше значителни промени, като подобреното финансиране осигури достъп до някои иновативни лекарства и съвременни терапии. Фокусът се измести към осигуряването на по-дълъг, здравословен и по-продуктивен живот на пациентите. Бих казал, че макар да виждаме подобрения, има още много какво да се направи, преди да се постигне устойчивост.

Кой е ключовият фактор за успеха на Медис Фарма България през последните години?

MEDIS в България се стреми да подобрява качеството на живот на пациентите, предлагайки висококачествени продукти, като имуномодулатора DEFENDYL®, пробиотика WAYA® с най-проучвания пробиотичен щам LGG, ROSACTA крем, първият в Европа регистриран традиционен растителен лекарствен продукт без лекарско предписание със съдържание на розмариново масло за облекчаване на ставна и мускулна болка. Особено се гордеем че въведохме първата в България реимбурсирана терапия с ботулинов токсин за лечение на дистония и блефароспазъм, с което лечение значително се подобрява качеството на живота на пациентите с тези заболявания.

Отличният екип със сигурност е ключов елемент за успех. Служителите са изключително важни, тъй като те са движещата сила на нашата визия. Тяхната компетентността на първо място  и работата в екип са от съществено значение.

Кой е Вашия подход за изграждане на успешен екип?

Доставя ми удоволствие да предоставям всичко научено от мен и рано осъзнах, че споделянето е това, което ме мотивира да трупам все повече знания и да се развивам. Изпитвам истинско щастие, когато моите „ученици“ напредват и ме надминават в уменията си. Ученето е жизненоважната част от организационната култура на MEDIS. Това дава отражение на по-доброто, по-бързото, по-високо качество на работа, но също така и на чувството на удовлетворение, мотивация и самочувствие

Как COVID 19 пандемията  се отрази на Вашата работа?

Преразгледахме и адаптирахме нашата маркетинг стратегия, добавяйки нови комуникационни канали, за да подкрепим нашите клиенти в тези предизвикателни времена. Нашата комбинация от маркетинг канали включва предварително одобрени имейли, уеб семинари, интерактивни презентации и видео детайли. Клиентите реагираха добре и бързо се адаптираха към новите комуникационни стандарти, което със сигурност е резултат от успешното сътрудничество в миналото и ориентирания към клиента подход в тактиките, които прилагахме.

Вече втора година лекари от България участват в ежегодния конкурс International Medis Awards for Medical Research. Какво точно означава това за Вас и Вашите клиенти?

Вече седма година, международният конкурс за награди MEDIS признава и награждава изключителната изследователска работа на различни специалности лекари и фармацевти от Централна и Югоизточна Европа. При кандидатстване международният експертен панел преглежда професионално всички изпратени статии, оценява ги обективно съгласно методологичните критерии и избира двама финалисти във всяка от различните специалности.

Всички тези лекари и фармацевти, експерти и пионери в техните терапевтични области са водени от изследователския дух, непоколебима смелост, постоянство, упорита работа и убеденост, че може да се предложи и осигури повече на пациентите. През всички тези години International Medis Awards са оценявали над 1150 научни трудове и са наградили 65 международни победители.

Въпреки всички предизвикателства, които ни донесе 2020 г., как се проведе конкурса през 2020 год?

През 2020 година, експертната комисия получи рекордните 309 научни статии. Увеличаването на броя на заявленията е доказателство, че науката никога не почива, както и че конкурса придобива все по-голямо признание. Ще продължим да признаваме и награждаваме върховите постижения на нашите експерти, тъй като това е в името на нашето по-добро бъдеще. Основната разлика тази година беше, че се събрахме он-лайн на последното специално виртуално събитие с награждаването.

След всичко казано, къде виждате Медис Фарма България през 2025 г.?

Нашата цел е да останем така амбициозни и да се развиваме в още по-модерна, дигитализирана компания, която продължава да поставя пациента в центъра на своите дейности, предлагайки нови терапии и възможности за лечение.

Публикувано в: medinfo.bg (Брой 01/2021, Година XXI)