Хора и работа

ПРИ НАС ЛИЧНОСТНОТО Е НА ПОЧИТ

Осъзнаваме, че служителите ни са главната ценност на предприятието. Насърчаваме взаимното уважение и многообразие, чрез които изграждаме отлични отношения, с което особено се гордеем.

За нас са много важни добросъвестните, предани и иновативни хора, които могат да потърсят решения, които надминават вече съществуващите.

Развитие на служителите

Здрави
ценности

Всички важни цели постигаме като отличен стопанин и при това винаги спазваме ценностите на предприятието ни:


  • Формираме групи от добросъвестни колеги.
  • Насърчаваме учтиви отношения и сътрудничество в екипа.
  • Изцяло сме отдадени на работата и със страст постигаме отлични резултати.
  • Трудим се изключително за клиентите си и им осигуряваме безценни услуги.
  • Желаем да се усъвършенстваме и да надминаваме очакванията.
  • Уважаваме партньорите си.
  • Грижим се за положителното отношение към природата, както и към бизнеса и околната среда.

Как
назначаваме

В групата Medis има повече от 350 служители, от тях над 200 с висше образование, предимно от сферата на природните науки, като фармация, химия, биология, а също така и от хуманитарните, като икономика, психология, комуникации и информационни технологии. Най-голяма част от служителите работи в маркетинг и продажба.

Радваме се, че можем да работим в мултикултурна среда, където всички са равноправни и имат възможност да изпъкнат, когато се налага. Гордеем се с това, че ръководният ни екип е много разнообразен по възраст, пол и националност. Насърчаваме толерантността и се учим от различията.

Твърдо вярваме, че ще продължим силния си и стабилен растеж, който почива на отлични основи: таланти, ръководители, постоянство и силна воля, добросъвестни и умни екипи, знание и отворени сърца.

Всеки служител има своята роля и отговорности, които се базират на внимателното класифициране на нуждите и ефективната организационна структура. Много усиля насочваме и към образованието и насочването на ръководния ни екип и стратегиите за човешките ресурси.

Правим неща, които ни радват и в които вярваме, заради това вършим работата си с въодушевление и страст. Осъзнаваме, че работата ни е много важна: внасяме в региона иновативни подходи в лечението, връщаме надеждата на пациентите, грижим се за по-качествен живот на хората и много се гордеем с това.

Мартина Перхарич

директор на дружеството

Развитие на служителите

Наистина сме загрижени. Грижим се за служителите и за здравето им и подобряваме работната среда, за да насърчим обмена на идеи. Това на хартия изглежда просто, но зад написаното се крие много работа. Всяка година анкетите потвърждават високата удоволетволеност на служителите, което ни вдъхновява да работим още по-усърдно.

Взаимната грижа ни се отплаща с лоялност и трудов устрем, които могат да бъдат изразени с цифри: служителите оценяват удоволствието от работата с висока оценка 5, 9 от 7 (при над 80 % участие в анкетата). Сред сферите на работа, които са оценени най-високо, са още характерът на работата, взаимните отношения и отношението на преките началници към служителите.

Освен редовните годишни разговори с преките началници всеки служител разговаря и с отдел Човешки ресурси, където говорят по най-различни теми, които служителите искат да засегнат. По този начин насърчаваме откритата и прозрачна комуникация.

Осъзнаваме, че служителите са ключови за нашия успех, затова се стараем да създадем отлична работна среда – даже и когато не работим. Организираме многобройни развлекателни събития и празнуваме успехите

Повече за това

Присъединете се
към нас

Проверете свободните работни места и подайте заявление за кандидатстване.


Свободни работни места