Registracija na webinar: Uloga imunomodulacije u prevenciji i liječenju respiratornih infekcija
Predavač: Mr. sci. Adisa Kurtović Čengić, dr. med.
Datum: 21. 10. 2020. u 17:00

Prisustvo webinaru će biti bodovano od strane Ministarstva zdravstva, socijalne zaštite Republike Srpske i komore ljekara Tuzlanskog kantona. Za uspješnu registraciju molimo vas da popunite donji formular, pregledajte saglasnost i pravila o zaštiti prava na privatnost i kliknite »Naprijed«. 

Registracija na webinar bila je moguća do 20. 10. 2020.

*
Ime
*
Prezime
*
Specijalnost
*
E-mail
Ustanova
Adresa ustanove
*
Poštanski broj
*
Grad

Svoj pristanak dajem privrednom društvu Medis International d.o.o. Sarajevo za obradu mojih ličnih podataka za sljedeće svrhe:

Preduzeće Medis Medis International d.o.o. Sarajevo se obavezuje da će prikupljene lične podatke obrađivati samo za gore definisane svrhe. Ako nastupi potreba za drugačijom obradom ili za slanjem podataka trećim licima, prethodno ćemo vam se obratiti i zatražiti vaš pristanak.

Lični podaci se čuvaju trajno, odnosno do opoziva. Lični podaci brisaće se prije opoziva ako svrha za koju su prikupljeni bude izvršena (za potrebe ove saglasnosti izvršenjem svrhe smatra se prekid slanja obavještenja od preduzeća Medis International d.o.o. Sarajevo).

Upoznat sam sa činjenicom da će moje lične podatke obrađivati isključivo preduzeće Medis International d.o.o. Sarajevo, koje ih može prenijeti svojim povezanim preduzećima, što znači da je moguća obrada izvan Evropskog ekonomskog prostora. Moji lični podaci neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima. Spisak povezanih preduzeća nalazi se u Izjavi o zaštiti podataka o ličnosti.

Upoznat sam sa svojim pravima:

  • mogu zahtijevati uvid, ispravku, dopunu, brisanje, ažuriranje, prekid i privremenu obustavu obrade mojih ličnih podataka ili mogu izjaviti žalbu protiv obrade; upoznat sam sa pravom na prenošenje mojih ličnih podataka slanjem obavijesti u pismenom obliku na adresu Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo ili na elektronsku adresu gdpr@medis-health.com.
  • dati pristanak mogu bilo kada opozvati slanjem obavijesti u pismenom obliku na adresu Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo ili na elektronsku adresu gdpr@medis-health.com.
  • mogu izjaviti žalbu ako budem smatrao da obrada podataka o ličnosti krši Opću regulativu o zaštiti ličnih podataka.

Upoznat sam sa rokom za obavezno čuvanje mojih ličnih podataka i sa time da se moji lični podaci obrađuju na pristanku kao pravnom osnovu. Upoznat sam sa činjenicom da preduzeće može obrađivati moje lične podatke i na drugim pravnim osnovima (npr. zakoniti interes).

Izjavljujem da sam upoznat sa Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti