Želimo vam pobjedničku 2022. godinu


Želimo vam puno pobjedničkih trenutaka u 2022!

 
Kompoziciju Oda pobjednicima napisao je u novembru 2021. kompozitor Drago Ivanuša u čast svim ljekarima i farmaceutima koji učestvuju na međunarodnom konkursu International Medis Awards.