Iztraživanje: zaposleni u Medisu zadovoljni su i angažovani

Osim zadovoljstva poslom u 2019. godini prvi put smo mjerili i angažovanost zaposlenih na poslu. Ispostavilo se da uposlenici Medisa nisu zadovoljni samo poslom već su predani radu koji obavljaju s puno energije i volje. Prosječna ocjena zadovoljstva poslom bila je 5,88 bodova (na skali od 1 do 7), što je samo 0,02 boda manje nego lani. S obzirom na veći broj zaposlenih, to ostaje dobar rezultat.

Odgovorilo je ukupno 265 zaposlenih, a udio odgovora znatno se povećao u odnosu na prošlu godinu jer smo ove godine, osim zadovoljstva poslom, mjerili i angažovanost zaposlenih. Analizirali smo malo više od 29.000 odgovora. Pored ukupne ocjene pojedinačni odgovori ukazuju na prilično visoko zadovoljstvo poslom jer udio odgovora ocijenjenih ocjenama 5, 6 i 7 iznosi 76%.

Zaposleni u Medisu zadovoljni su i angažovani

Rezultati po preduzećima pokazuju da su zaposleni u većini preduzeća (vrlo) zadovoljni poslom. Osim dva preduzeća sva preduzeća postigla su stepen zadovoljstva viši od 5,6 bodova. Ove godine na vrhu liste su kolege iz Austrije, a pri samom vrhu ponovo su kolege iz Srbije i Bugarske.

Čime su zaposleni u  Medisu najzadovoljniji?

Generalno, zaposleni su najzadovoljniji odnosima s kolegama unutar sektora i vrstom posla koji obavljaju.To pokazuje da su odnosi vrlo važan oblik zadovoljstva poslom, a općenito smo zadovoljni i svojim radom te smatramo da je u skladu s poslanstvom preduzeća.

Područja zadovoljstva poslom

2019.

2018.

Odnosi s kolegama unutar sektora

6,17

6,14

Vrsta posla koji obavljam

6,15

6,13

Odnos neposredno nadređene osobe prema meni

6,09

6,18

Stepen nezavisnosti u obavljanju posla

6,08

6,09

Odnos direktora sektora prema meni

6,05

6,12

Stepen moje odgovornosti na poslu

6,03

5,97

Pogodnosti (godišnji odmor, radno vrijeme i sl.)

6,02

6,08

Radna okolina (radni uslovi)

6,01

5,94

Osjećaj vlastite uspješnosti na poslu

5,98

5,85

Mogućnost obrazovanja

5,96

5,96

Odnosi s kolegama s kojima surađujem u drugim sektorima preduzeća

5,91

5,97

Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja

5,84

5,91

Vođenje

5,76

5,80

Status koji imam u preduzeću

5,76

5,77

Priznanja i pohvale za dostignuća

5,60

5,62

Organizovanost preduzeća

5,33

5,41

Mogućnost napredovanja

5,33

5,38

Prosjek

5,88

5,90

U poređenju s prošlom godinom utvrđen je porast zadovoljstva na područjima:

  • stepena odgovornosti na poslu,
  • radne okoline i
  • osjećaja vlastite uspješnosti na poslu.

S druge strane, zadovoljstvo se u odnosu na prošlu godinu najviše smanjilo na području odnosa neposredne nadređene osobe i organizovanosti preduzeća.

A šta je s angažovanošću na poslu?

Na području psihologije rada i organizacije u posljednje vrijeme se javlja trend sve češćeg proučavanja angažovanosti zaposlenih u preduzećima. Naime, nije sve u zadovoljstvu zaposlenih, već je važno i to da su zaposleni angažovani na poslu. Na taj način preduzeće i zaposleni zajedno stvaraju priču o uspjehu: preduzeće dobro posluje, a zaposleni su nadahnuti poslom.

Angažovanost na poslu možemo definisati kao visoki nivo energije, odanosti, entuzijazma tokom rada i učestvovanja u radnim aktivnostima. Angažovani zaposlenik je produktivniji, izražava veću pripadnost preduzeću, manje je pod stresom i zadovoljniji je ličnim životom. Rad mu ne znači teret, već nove izazove.

Ove godine smo prvi put izmjerili radnu angažovanost zaposlenih u Medisu. Prosječna ocjena radne angažovanosti u grupaciji Medis iznosi 4,81 bod (na skali od 1 do 6). Postigli smo vrlo dobar rezultat jer skoro 69% zaposlenih grupe Medis ima visoki ili vrlo visoki nivo angažovanosti na poslu. Za komparaciju: rezultati prikupljeni iz nekoliko zemalja pokazuju da takav rezultat u prosjeku ima 57,7% zaposlenih u preduzećima.

Poznavanje razloga za niže zadovoljstvo omogućuje njihovo brže i efikasnije uklanjanje, a dobre prakse mogu se prenijeti na druga područja u kojima želimo poboljšati zadovoljstvo. Svoju radnu okolinu i odnose stvaramo svi zajedno, dakle svako od nas utiče na njih. Zbog toga su u Medisu dobrodošle male geste uz čiju pomoć možemo sebi i drugima uljepšati dan te doprinijeti kreativnosti i dobrobiti svih u preduzeću. U isto vrijeme pokušavamo otvoreno iznijeti svoja mišljenja i ideje jer komunikacija otvara vrata i od ključnog je značaja za dalji razvoj te dobru radnu okolinu.

Povezane vijesti