Raspisujemo 9. konkurs International Medis Awards

Međunarodna stručna komisija konkursa International Medis Awards for Medical Research već deveti put nagradit će najbolja naučno-istraživačka dostignuća u medicini i farmaciji u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. 

U 2022. godini opet pozivamo na učestvovanje na konkursu sve ljekare i farmaceute s područja: 

 • farmacije
 • gastroenterologije
 • ginekologije
 • intenzivne medicine i anesteziologije
 • neurologije
 • oftalmologije
 • pedijatrije
 • pulmologije i alergologije
 • reumatologije

Uslovi prijave

 • Faktor uticaja: na konkursu možete učestvovati sa svojim naučno-istraživačkim radovima koje ste predstavili člankom objavljenim u međunarodnoj naučnoj publikaciji s faktorom uticaja (Impact Factor) iznad 1,500.
 • Vremenski okvir: istraživački rad mora biti objavljen u razdoblju od 1. septembra 2021. do 31. oktobra 2022.
 • Države: mogu učestvovati istraživači iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.


Međunarodna stručna komisija

Prijavljene naučno-istraživačke radove ocjenjuje nezavisna međunarodna stručna komisija koja odabire nominirane stručnjake, finaliste i pobjednike za pojedino područje. U mandatnom periodu 2021–2024. komisiju vodi prof. dr. sc. Borut Štrukelj, mr. pharm., s Katedre za farmaceutsku biologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.
Komisija će odabrati po dva finalista i po jednog pobjednika za svako područje istraživanja za koje je raspisan konkurs.

Nagrada

Pobjednici konkursa će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji. 
 
Pobjednici konkursa će dobiti:

 • bronzanu skulpturu Budućnost (Future) 
 • finansijski podsticaj za dalji istraživački rad u iznosu od 2.500 eura (bruto)

Finalisti konkursa će dobiti:

 • priznanje International Medis Awards 
 • finansijski podsticaj za dalji istraživački rad u iznosu od 500 eura (bruto)

Rok za prijavu: 3. novembar 2022.

Prijavu na engleskom jeziku popunite u digitalnom obliku na formularu koji ćete naći na www.medis-awards.com, gdje također možete naći detaljnije informacije o uslovima učestvovanja na konkursu. 
 

Povezane vijesti