Radimo dobro i pomažemo sa osmehom

Medis i naša korporativna kultura baziraju se na zdravim vrijednostima kao što su srčanost, timski rad, međusobna pomoć, zahvalnost i radost prema radu.

U širem regionu već tri decenije pomažemo i podržavamo stručne organizacije, društva pacijenata, nevladine organizacije na području promocije zdravog načina života i dobrog zdravlja i time njegujemo svoje vrijednosti.

Društveno odgovornim projektima ne samo kao preduzeće nego i kao pojedinci pokušavamo uljepšati dan, dočarati osmijeh, pokloniti zagrljaj i stisak ruke.

Kuća je dom za porodicu i tu djeca uživaju u osjećaju istinskog pripadanja i sigurnosti. Tako su i Medisovi ambasadori osmijeha nakratko zajedničkim uživanjem u pisanoj riječi, igranju sa mališanima SOS Dječijeg sela u Sarajevu organizaciji koja kroz porodični vid brige brine o djeci bez roditeljskog staranja stvorili osjećaj ugode i pozitivne emocije.

Vjerujemo da nijedno dijete ne treba odrastati samo.