Među finalistima International Medis Awards 2021 je i predstavnik iz Bosne i Hercegovine

Svečana dodjela nagrada održat će se 25. 11. 2021. u Ljubljani

Međunarodna stručna komisija konkursa International Medis Awards for Medical Research 2021 je završila ocjenjivanje 181 naučnoistraživačkog rada koji su odgovarali svim zahtijevanim kriterijima. Odabrala je 19 finalista. Ove godine oni dolaze iz sedam država, a među njima je i jedan istraživač iz Bosne i Hercegovine.

Konkurs već osmu godinu nagrađuje izvrsna istraživačka dostignuća ljekara i farmaceuta iz država srednje i jugoistočne Evrope. Svečana dodjela nagrada održat će se 25. novembra 2021. u 17.00 sati u Ljubljani, kada će među finalistima biti proglašeni pobjednici po pojedinim područjima. 

Iz Bosne i Hercegovine dolazi finalist Zlatan Zvizdić, a zastupa područje pedijatrije. On je prvi autor originalnog naučnog članka s naslovom The predictors of perforated appendicitis in the pediatric emergency department: A retrospective observational cohort study. Objavljen je u naučnom časopisu American Journal of Emergency Medicine.

Svi finalisti konkursa International Medis Awards for Medical Research 2021 (po abecedi):

Farmacija

 • Maša Bošnjak, Slovenija
 • Marin Jukić, Srbija

Gastroenterologija

 • Christoph Grander, Austrija
 • André Viveiros, Austrija

Ginekologija

 • Borut Kobal, Slovenija
 • Luka Roškar, Slovenija

Intenzivna medicina i anesteziologija

 • Réka Nemes, Mađarska
 • Marija Vukoja, Srbija

Neurologija

 • Katja Pavšič, Slovenija
 • Aleksandra Tomić Pešić, Srbija

Oftalmologija

 • Makedonka Atanasovska Velkovska, Slovenija
 • Fanka Gilevska, Sjeverna Makedonija

Pedijatrija

 • Matej Šapina, Hrvatska
 • Zlatan Zvizdić, Bosna i Hercegovina

Pulmologija i alergologija

 • Gordana Drpa, Hrvatska
 • Peter Kopač, Slovenija
 • Ivan Škopljanac, Hrvatska

Reumatologija

 • Gorica Ristić, Srbija
 • Mateja Sirše, Slovenija

Za nagrade International Medis Awards for Medical Research 2021 mogli su se prijaviti ljekari i farmaceuti koji su svoje naučnoistraživačke radove objavili u uglednim naučnim publikacijama s faktorom uticaja višim od 1,500. Na konkurs se ove godine prijavilo 229 istraživača iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Svim visokim kriterijima za mjesto nominiranih za nagradu International Medis Awards odgovarala je 181 prijava.

Svečana dodjela nagrada ove godine će se održati 25. novembra.Početak je u 17.00 sati. Proslava će biti u Klubu Cankarjevog doma u Ljubljani pred ograničenim brojem posjetilaca, ali će istovremeno teći i izravan prijenos događaja uživo.


Informacije o International Medis Awards for Medical Research

International Medis Awards for Medical Research obuhvata nagrade za vrhunska istraživačka dostignuća u devet država srednje i jugoistočne Evrope na devet medicinskih područja. Nagrade znače priznanje prodornim ljekarima i farmaceutima koji se pored redovnog posla bave i istraživanjima. Bez njih nema inovacija u medicini i farmaciji, a ni efikasnog savladavanja bolesti.

Prijavljene naučnoistraživačke radove ocjenjuje nezavisna međunarodna stručna komisija koja nominira finaliste i zatim pobjednike za pojedino područje. U mandatnom periodu 2021–2024. komisiju vodi prof. dr. sc. Borut Štrukelj, mr. pharm., s Katedre za farmaceutsku biologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Pobjednici na proslavi dobijaju unikatni kip Budućnost (The Future), umjetničko djelo uvaženog kipara Jakova Brdara. Finalisti i pobjednici dobijaju i finansijsku nagradu.

Konkurs je 2014. godine osnovalo slovenačko farmaceutsko preduzeće Medis, koje je i danas glavni sponzor konkursa.

Povezane vijesti