Konačno zajedno! Medis je na globalnoj domeni medis.com

Tokom posljednje godine smo svi doživjeli dosta značajnih promjena. Možda nisu sve bile ugodne, ali smo zbog njih postali prilagodljiviji, odlučniji i imamo više razumijevanja.

Naša kompanija Medis se također mijenja i razvija pa smo u aprilu 2021. prešli na korištenje globalne domene www.medis.com pod kojom smo udružili sva naša preduzeća kćerke iz 15 zemalja. Promjena se odnosi i na naše e-adrese. U aprilu 2021. svi mi zaposleni u farmaceutskoj kompaniji Medis smo prešli s dosadašnjih e-mailova na zajedničku, globalnu domenu @medis.com.

U prelaznom periodu do kraja 2021, odnosno do daljnjeg postojeći e-mailovi će i dalje nesmetano funkcionisati, a važe i u svim službenim dokumentima. Zbog toga ne očekujemo nikakve probleme u komunikaciji.