Novosti

MEĐUNARODNI KONKURS
MEDIS AWARDS

Nagradama Medis Awards pronalazimo i odajemo priznanje za izvanredna klinička dostignuća ljekara i farmaceuta u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Njihov rad naime značajno doprinosi razvoju dijagnostike i liječenja te tako donosi brojne prednosti za pacijente i zbog toga zaslužuje prepoznatljivost i priznanje.

Posjetite internetsku stranicu